Mart 2021

Mart 2021
Yıl : 58
Sayı: 655

İç Kapak ve İçindekiler


LINEAR AND NONLINEAR GRANGER CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN STOCK INDICES AND FINANCIAL VARIABLES
Remzi GÖK
This paper examines the relationship between the daily observations of stock prices and the selected financial variables over the period September 20, 2010 to August 2, 2019. Our variables are found to be nonlinear at any reasonable significance level....

THE ROLE OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON UNEMPLOYMENT DURATION
Deniz KESKİN ÖZBERK
The heterogeneous distribution of demographic and socio-economic factors among individuals constituting the workforce makes it worthwhile to investigate the effects of these factors on unemployment duration. From this basis, the aim of this paper is to...

BORSA İSTANBUL’DA AŞIRI GÜVEN DAVRANIŞININ ALGORİTMİK/YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLERİN ETKİSİ ALTINDA İNCELENMESİ ve CDS İLİŞKİSİ
Esra ALP COŞKUN
Yatırımcılarda aşırı güven davranışının varlığını incelemek amacıyla getiriden işlem hacmine doğru aynı yönde bir nedensellik ilişkisinin analiz edilmesi literatürde genel kabul gören bir yöntemdir. Ancak son yıllarda algoritmik/yüksek...

TÜRKİYE’DE GELİR POLARİZASYONU EĞİLİMİ VE KAYNAKLARI
Sinem SEFİL-TANSEVER
Orta gelir grubunun küçülmesi ve gelir dağılımının düşük ve/veya yüksek gelir grubuna doğru kutuplaşması anlamına gelen gelir polarizasyonu, yoksulluk ve gelir eşitsizliği gibi gelir dağılımına ilişkin kavramlarla ilişkili olmakla...

CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT SIZE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: EVIDENCE FROM THE TODA-YAMAMOTO APPROACH
Ayşegül DURUCAN
The main objective of this paper is to test whether there exists a causal linkage between government size and economic growth for Turkey over the period 1961 and 2016. To this end, the ARDL bounds test and Toda-Yamamoto (1995) Granger-causality tests...

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI VE FİNANSAL PERFORMANS: BORSA İSTANBUL KONAKLAMA ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Erdinç KARADENİZ, Ömer İSKENDEROĞLU, Buket Dilan UZPAK
Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul‘da işlem gören konaklama şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik performansları ile finansal performansları arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek...

DO SOCIOECONOMIC AND DEMOGRAPHIC INEQUALITY IN BODY MASS INDEX VARY BY NUTRITION BEHAVIORS AND PHYSICAL ACTIVITY? THE CASE OF TURKEY
Burcu DÜZGÜN ÖNCEL
Differences in body mass index (BMI) is essential for public health policies. In this respect the objective of this paper is on inequalities in BMI across different nutrition behaviors and physical activities along with socioeconomic status and demographic...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.