Haziran 2021

Haziran 2021
Yıl : 58
Sayı: 656

İç Kapak ve İçindekiler


YÜKSEK GETİRİLİ BORSALARIN, DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI İLE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Tunahan AVCI
Bu çalışmada yüksek getirili borsaların, para birimleri ve petrol fiyatları ile olan nedensellik ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Ocak 2015- Aralık 2018 dönemine ait günlük veriler kullanılarak VAR Granger nedensellik...

MEVDUAT BANKALARININ KREDİ DERECELENDİRMESİNDE VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ TAHMİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Barış AKSOY, Talip TORUN, Veli AKEL
Bu çalışmada Türkiye'de aktif büyüklüğü yönünden en yüksek paya sahip 12 mevduat bankasının 2010-2016 döneminde kredi derece notu tahmin edilmiştir. Örnek kapsamındaki bankaların finansal tablo verileri kullanılarak ilgili bankaların...

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI ÜZERİNDE KURUMSAL YÖNETİMİN ROLÜ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE KAYITLI FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Namıka BOYACIOĞLU, İsmail ÇELİK
Bu çalışmada amaç, kurumsal yönetimin, hisse senedi performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. İşletmelerin kurumsal yönetim derece notlarının, finansal piyasalarda kullanışlı bir bilgi olarak kullanılıp,...

ÜLKELERİN KREDİ TEMERRÜT TAKASI (CDS) PRİMLERİNİN DİNAMİK NEDENSELLİK İLİŞKİSİ İLE İNCELENMESİ
Gerçek ÖZPARLAK, Serkan YEŞİLYURT
Bu çalışmada, Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) primleri ile BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Avrupa Birliği'nin lider ekonomilerinin (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya) kredi temerrüt...

ULUSLARARASI DÖVİZ PİYASALARINDA FİNANSAL BULAŞICILIK VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK: WAVELET UYUM ANALİZİ
Sinem Güler KANGALLI UYAR
Çalışmada uluslararası döviz piyasaları arasındaki ilişki türlerini belirleyebilmek amacı ile zaman-frekans uzayında piyasalar arasındaki ilişkilerin incelenmesine olanak sağlayan wavelet uyum analizi gerçekleştirilmiştir. Son iki küresel...

TÜRKİYE’DE KIRMIZI ET PİYASALARINDA DİKEY FİYAT AKTARIMI
Yılmaz KÖPRÜCÜ, Hüseyin TAŞTAN
Bu makalenin amacı Türkiye'de kırmızı et arz zincirinde dikey fiyat aktarımının özelliklerini araştırmaktır. Negatif ve pozitif fiyat şoklarının aktarımındaki potansiyel asimetrinin tahmin edilmesine izin veren doğrusal olmayan otoregresif...

KENDİ KENDİNE ORGANİZE OLAN KRİTİKLİK VE FİRMA BÜYÜME DİNAMİKLER
Rüya ESER, Ercan EREN
Çalışmada kompleks davranış dinamiklerinin aniden ve beklenmedik bir biçimde değişiklik gösterebildiği durumların kendiliğinden ortaya çıktığı fikrine dayanan “kendi kendine organize olan kritiklik” (KKOK) kavramının iktisadi olgulardan...

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL KİMYASAL, PETROL & PLASTİK, SANAYİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRLERİNİN PAY SENETLERİ GETİRİLERİNE ETKİSİ
Turgay MÜNYAS
Petrol fiyatı hem ekonomik aktivite hem de yatırımcı kararı üzerinde belirleyici olan önemli makro ekonomik faktörlerden biridir. Petrol fiyatı ile pay senetlerinin getirisi arasındaki ilişki yatırım kararı alacak ekonomik birimler açısından...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.