Haziran 2022

Haziran 2022
Yıl : 59
Sayı: 660

İç Kapak ve İçindekiler


YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ - İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ
Meryem FİLİZ BAŞTÜRK
Bu çalışmada yükselen piyasa ekonomilerinde (Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye) yenilenebilir enerji tüketimi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki 1995 – 2017 dönemi için incelenmiştir. Kónya, (2006) tarafından geliştirilen...

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON TEA YIELD: AN ANALYSIS FOR THE BLACK SEA REGION
Oğuz TUTAL
Climate change directly affects Turkey's agricultural output and yield. Tea is among the products that are expected to be affected by climate change. Changes in the tea yield, which is an important socioeconomic function, are expected to have negative...

DIŞSAL HAM PETROL FİYATI ŞOKLARININ BÜYÜME VE ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Oğuz TÜMTÜRK
Bu çalışma, petrol fiyatları üzerinde etkili olan farklı dışsal şokların Türkiye’ye ait büyüme ve enflasyon değişkenleri üzerine etkilerini Killian (2009)’ın yaklaşımını kullanarak analiz etmektedir. Çalışmada, petrol fiyatlarını...

FİNANSAL STRES ENDEKSİNİN SEÇİLİ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Esra N. KILCI
Finansal piyasalara ilişkin faiz oranları, getiri marjları ve hisse senedi endeksi gibi çeşitli göstergeleri birlikte değerlendirerek genel bir değere ulaşan finansal stres indeksi, finansal piyasalardaki baskıyı ölçmeye çalışmakta;...

BİREYSEL KREDİLERDEKİ ARTIŞIN DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ*
Salim ÜNAL Refik Fatih SAYGILI
Bu çalışmada, 2003-2019 döneminde bireysel krediler ile dış ticaret açıkları arasındaki ilişki diğer kontrol değişkenlerinin de varlığı altında ekonometrik analiz yöntemleri kullanılarak çeyreklik veriler ile incelenmiştir. Değişkenler...

ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİNDE ALTININ ROLÜ VE ENFLASYONA KARŞI BİR HEDGİNG ARACI OLARAK ALTININ KULLANIMI
Elif ASOY Serap ELÜSTÜ
Altın uluslararası para sistemlerinin tarihi dönüşümü içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, özellikle yatırımcılar için belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde, bir hedging aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.