FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Ekim 2007
   Yıl     : 44
   Sayı : 512
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi
Serpil CANBAŞ, Serkan Yılmaz KANDIR, Ahmet ERİŞMİŞ
Bu çalışmanın amacı, şirketlere özgü çeşitli faktörlerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışma, Temmuz 1992 – Haziran 2005 dönemini ve “mali sektör şirketleri dışındaki” İMKB şirketlerini kapsamaktadır. Çalışmada incelenen şirketlere özgü faktörler şunlardır: şirketlerin piyasa değerleri, defter değeri/piyasa değeri oranları, defter değerine göre kaldıraç oranları, piyasa değerine göre kaldıraç oranları ve kazanç/fiyat oranları... Devamı>>

2. Anahtar Müşteri Yönetimi ve Büyük Ölçekli Türk İşletmelerinin Anahtar Müşteri Seçimi Kriterleri
Pınar ÖZKAN ÖZDEMİR
Günümüzün ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullarının yarattığı büyük rekabet işletmeleri yeni pazarlama, yönetim ve üretim sistemlerine yönelmek zorunda bırakmıştır. Bu süreçte pazarlama bilimi mevcut müşterileri elde tutmanın önemi üzerinde yoğunlaşan ilişkisel pazarlama ve ilişki kurulmasına değecek özel müşterileri tanımlayan “Anahtar Müşteri” kavramlarının sıkça tartışıldığı bir dönemden geçmektedir...     Devamı >>

3. Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi ile Analizi
Bülent GÜLOĞLU, Ayşe AKMAN
Bu çalışmada, Mart 2001-Mart 2007 tarihleri arası dönemde Türkiye’de nominal döviz kurundaki (TL/$) oynaklık ARCH, GARCH ve SWARCH modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. İncelenen dönem döviz kurunun dalgalanmaya bırakıldığı döneme karşılık gelmektedir.İlk olarak ARCH ve GARCH modelleri kullanılarak döviz kuru oynaklığı tahmin edilmiş ve bu modellerin eksiklikleri ortaya konmuştur...  Devamı >>

4. Türkiye'de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu Maliyesine Etkileri
Hayal Ayça ŞİMŞEK
Türkiye ekonomisinde istikrarsızlıklarla mücadelede uygulanan IMF destekli programlar, temelde yüksek enflasyon oranlarını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yüksek kamu açıklarını azaltmayı hedefleyen tedbirler içermiştir. Bu programların başlıca amacı faiz dışı fazla hedefini dikkate alacak şekilde daraltıcı mali önlemler –özellikle harcama daraltıcı politikalar- yoluyla kamu açıklarının, dolayısıyla enflasyonun azaltılması ve kamu mali dengesinde istikrarın sağlanmaya çalışılması olmuştur... Devamı >>

5. Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma
Sertaç ÇİFCİ, Ruziye COP
Bu çalışmada, günümüz iş hayatında artık olmazsa olmaz bir hale gelen marka ve marka yönetimi kavramları ile ilgili olarak kavramsal açıklamalar yapılmış ve üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları bazı demografik özelliklerine göre, kot pantolon marka tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir... Devamı>>

6. Türkiye'de Eğitim Talebi Belirleyicileri
Özlem KİREN GÜRLER, Timur TURGUTLU, Nüket KIRCI, Şenay ÜÇDOĞRUK
Türkiye son 10 yılda eğitim alanında önemli bir mesafe kaydetmesine rağmen, halen atılması gereken ciddi adımlar bulunmaktadır. Eğitime ilişkin sorunların neler olduğunun ve bireyin eğitime başlangıcı ve eğitim talebi üzerinde hangi faktörlerin rol oynadığının belirlenmesi çözüm üretilmesinde referans olacaktır. ... Devamı >>
 

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik