FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Nisan 2008
   Yıl     : 45
   Sayı : 518
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Küresel Ekonomik Parasal Şoklar (Faiz Şoku): Yeni Keynezyen İktisat Yazınında Parasal Şoklar ve Parasal Aktarım Mekanizmaları
Sevinç ORHAN
Parasal şoklar, genel olarak parasal tabanda muhtemel bir değişimi, yeniliği/şoku ifade ederken, parasal aktarım süreci parasal tabanda yaşanan yeniliğin toplam talep yoluyla reel ekonomiye aktarım mekanizmalarını içerir.... Devamı>>

2. Uzun Dönem Para Talebi ve Reel Hisse Senedi Fiyatları: Türkiye Örneği
Hülya Kanalıcı AKAY, Mehmet NARGELEÇEKENLER
Değişen finansal şartlarda para talebi fonksiyonunun hareketi, son yıllarda önemi gittikçe artan bir meseledir. Para talebi üzerindeki finansal gelişmelerin muhtemel etkilerinin varlığı, para politikaları için önemlidir... Devamı>>

3. Türkiye'ye Rasyonelleştirilmiş ParlamentarizmYönünde Anayasal Bir Öneri: Alman Usulü Yapıcı Güvensizlik Oyu
M. Merdan HEKİMOĞLU
Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm; çok daha istikrarlı bir hükümet düzeni oluşturulmasını teşvik etmek için ortaya konulan bir takım anayasal enstrüman ve usullerden oluşmaktadır. Kurucu güvensizlik oyu 1949 Federal Alman Anayasası’nda mevcut bulunan en güçlü rasyonelleştirilmiş parlamentarizm araçlarından birisidir. ... Devamı>>

4. Zararlı Vergi Rekabetinin Sosyo-Ekonomik Etkileri
İhsan GÜNAYDIN, Temel GÜRDAL, Levent Yahya ESER
Globalleşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin artması ve sermaye hareketlerinin hız kazanması ülkelerin bu sermaye için rekabete başlamalarına neden olmuştur... Devamı>>

5. KOBİ'lerde Oluşabilecek İş Kazalarını Önlemeye Yönelik Bir Model Önerisi
Sinan ÜNSAR
Globalleşen Dünyamızda tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de iş kazaları meydana gelmektedir. Türkiye’deki iş kazaları sonucu her yıl binlerce iş gören ölmekte, yaralanmakta veya sürekli iş göremezliğe maruz kalmaktadır ... Devamı>>

6. Hanehalkı Tasarruf Tercihleri: Türkiye Örneği
Sezer BOZKUŞ, Şenay ÜÇDOĞRUK
Hane halkı genelde gelirinin tamamını harcamak yerine bir kısmı ile çeşitli yatırım araçlarına yönelerek tasarruf etme yoluna gitmektedir. Tasarruf sahipleri açısından, tercihlerinin temelinde bir yandan tasarruflarının değer kaybetmesini önlemek varken, diğer yandan da devamlı ve makul bir gelir elde etme isteği bulunmaktadır ... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.
 

 

editördenYorumbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.