FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
  Haziran 2008
  Yıl     : 45
  Sayı : 520
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye ve Amerika'daki Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi
Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER
Bu çalışmada Amerika’daki borsalar ile IMKB arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Dow Jones, Nastaq, SP500 ve IMKB serileri durağan-dışı olduğundan, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki eş bütünleşme testi yardımıyla analiz edilmektedir ... Devamı>>

2. Faizsiz Finansman Sertifikası Sukuk'un Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi
Necla KÜÇÜKÇOLAK
Faizin yasak olduğu İslam dünyasında menkul kıymetleştirme faizsiz İslami yatırım araçları piyasasının temelini teşkil etmiştir... Devamı>>

3. KOBİ'lerde Rekabetçi Yeteneklerin Geliştirilmesinde Rol Oynayan Örgütsel Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirme
Aydın KAYABAŞI, Zafer KANBEROĞLU
Değişimin ve rekabetin yoğunluğunun artması, küçük veya büyük ölçekli işletme olunmasına bakılmaksızın işletmelere bir taraftan öngörülemez fırsatlar sunarken, diğer taraftan büyük tehditleri de beraberinde getirmektedir... Devamı>>

4. E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar
Muhittin TATAROĞLU, Bayram COŞKUN
İçinde bulunduğumuz dönemde teknolojik gelişmeler kamu yönetimini tüm boyutlarıyla değişime uğratmaktadır ... Devamı>>

5. Basel II'ye Geçiş Sürecinde KOBİ'lerin Bilgilendirilmesi ve KOBİ'lerin Eğitimine Yönelik Bir Çalışmaya İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Müge İŞERİ, Meltem ULUSAN
Ülkemiz ekonomisinde ve istihdam yaratmada çok önemli bir paya sahip olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), kurumsallaşma ve globalleşen dünyadaki gelişmelere uyum sağlayabilmeleri amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından ülke çapında gerçekleştirilen eğitimler, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır ... Devamı>>

6. Beyaz Eşya Sanayi İşletmelerinin İnternet Üzerindeki Hizmetlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi
Selçuk Burak HAŞILOĞLU, İrfan SÜER
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), karar problemlerinin yapılandırılmasında ve çözümünde kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yaklaşımın özelliği; karmaşık, çok faktörlü, çok ölçütlü ve çok alternatifli karar problemlerine uygulanabilir olmasıdır. Yöntem karar problemini, amaç, ölçütler ve karar alternatifleri düzeyinde hiyerarşik bir yapıda ele alarak inceler... Devamı>>

7. Türkiye - Güney Kıbrıs Arasındaki Potansiyel Ticaret Hacminin Tahmini
Şakir GÖRMÜŞ, Halil UÇAL
Avrupa Birliği(AB)’nde 2004 yılında yaşanan genişleme süreciyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bütün adayı temsil edecek şekilde AB üyeliğine kabul edilmiştir. Güney Kıbrıs ile ikili ilişkiler kurmayan Türkiye’den Gümrük Birliği çerçevesinde havaalanlarını ve limanlarını bu ülke uçak ve gemilerine açması istenmiştir... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.
 

 

editördenYorumbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.