FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Şubat 2009
   Yıl     : 46
   Sayı : 528
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. IMF ile Yeni Bir Stand-By Anlaşmasının Eşiğinde: Dış Açığın Doğru Tanımlanması ve Dünya'daki Krizin Türkiye Ekonomisine Sunduğu Fırsatlar ve Öneriler
Cem Mehmet BAYDUR
Kur ve dış denge arasındaki ilişkiyi ölçmek için dış açığı doğru tanımlamak gerekmektedir. Bu makale, doğru bir dış açık tanımını ticarete konu olan ve olmayan sektör ayrımına göre yapmaktır...Devamı>>

2. Türk İmalat Sanayinde Yoğunlaşma ve Rekabet
Bahar BAYSAL, Nergiz ÇAVUŞOĞLU
Yoğunlaşma, bir piyasadaki firma sayısı ve bunların büyüklük dağılımı ile ilgilidir ve genellikle piyasa yapısının önemli bir ölçüsü olarak görülür. Çünkü piyasa gücü ve böylece piyasa davranışı ve performansının belirlenmesinde önemli bir rolü olduğu düşünülür ... Devamı>>

3. Türkiye'de Hizmet Sektöründeki Çarpan Katsayıları - Girdi-Çıktı Yöntemiyle -
Mesut ÇAKIR, Abdullah ÖZDEMİR, Fatma ÇAKIR
Dünyada hizmet sektörünün genel ekonomik yapı içerisindeki payı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Girdi-çıktı yöntemi ekonomideki sektörlerin birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesine olanak verdiği için çarpanlar içerisinde daha gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de TÜİK tarafından hazırlanan “Girdi-Çıktı Akım Tabloları” kullanılarak hizmet sektörü ve alt sektörlerine ait hesaplanan çarpan katsayıları, sektörün önemini ortaya koymaktadır ... Devamı>>

4. Van İlindeki KOBİ'lerin Barter Sistemine Yönelik İlgi Düzeyleri
Mehmet DEMİR
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), üretim satış- tahsilât gibi temel işletme faaliyetlerinin döngüsünde ciddi aksamalarla karşı karşıya kaldıklarından, ekonomik kriz dönemlerinde likidite yetersizliği, atıl kapasite, stok fazlalığı ve pazarlama sorunlarını daha derinden hissetmektedirler...Devamı>>

5. Tüketicilerin Satın Aldıkları Markalı Mobilya Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Değişkenlerin Belirlenmesi
Kübra KARAOSMANOĞLU, Yıldıray KIZGIN
İşletmelerin hedef pazarda başarılı olabilmesi açısından tüketici davranışlarının bilinmesi önemli bir gerekliliktir. Pazar ekonomisi uygulamalarıyla tüketicilerin heterojen kimlikleri yanında ürün ve marka seçiminde etkilendikleri faktörlerde homojen görünümleri daha da belirginleşmiştir ... Devamı>>

6. Küreselleşme ve Bilgi Toplumu Paradigması Açısından Azgelişmiş Ülkeler ve Teknoloji İlişkisi
Hakan ALTINTAŞ Ali GÜREL
Bilgi toplumuna geçen küresel dünyada dünya ülkelerinin dörtte üçünü azgelişmiş ülkeler oluşturmaktadır. Az gelişmiş ülkeler kalkınmalarını yalnızca altyapı yatırımlarına ve fiziki sermayeye ağırlık vererek değil, aynı zamanda beşeri sermaye içinde gerekli yatırımları yaparak teknoloji üreten ülke konumuna gelerek sağlayabileceklerdir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.