FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
  Mart 2009
   Yıl     : 46
   Sayı : 529
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Şartlı Nakit Transferleri Ve Çocuk Yoksulluğu İle Mücadele: Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Bileşeni Aydın İli Uygulaması
İlhan KARAKOYUN, Fuat ERDAL
Yoksulluk, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin yüz yüze olduğu en önemli ekonomik ve sosyal sorunların başında gelmektedir ... Devamı>>

2. İlk Halka Arzlar Üzerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Teori ve Pratiğe Yönelik Bir Araştırma
Osman KARAMUSTAFA, Bünyamin ER
Bu çalışmada, firmaların halka arz motivasyonları, halka arz zamanlaması, halka arzda lider aracı yüklenici seçimi, halka arzda düşük fiyatlandırma ve son olarak da halka arz aşamasındaki bir firmanın değeri hakkında yatırımcılara sunulan olumlu işaretler İstanbul Menkul Kıymet Borsası (İMKB)’nda ilk halka arzını gerçekleştirmiş firmalar üzerinde araştırılmıştır. Araştırma İMKB’de işlem gören toplam 164 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir ... Devamı>>

3. Karmaşık Çevre Sorunlarının Yönetişimi İçin Bir Öneri: Post Normal Bilim
Mustafa DEMİRCİ
Ekolojik ekonomi ve sürdürülebilirlik tartışmaları bağlamında ilk önce Funtowicz ve Ravetz tarafından 1990’lı yıllarda ortaya atılan post normal bilim (PNB) anlayışı, teorisi yahut paradigması, (değerlerin tartışmalı, olguların belirsiz, çıkarların büyük ve kararların acil olduğu) post normal dönemde yaşayan günümüz toplumunun karşı karşıya olduğu karmaşık çevre sorunlarını (iklim değişikliği, nükleer enerji, genetiği değiştirilmiş yiyecekler, AIDS vb.) çözmede Kuhn’un tanımladığı normal bilimin artık yetersiz... Devamı>>

4. İMKB Sınaî Endeksinde Yer Alan İşletmelerde Sermaye Yapısı ve Karlılık Arasındaki İlişki
Sezgin DEMİR, Feride H. BAŞTÜRK
Sermaye yapısıyla ilgili kararlar finans literatüründe geniş bir yer almaktadır ... Devamı>>

5. İçsel Büyüme Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Dış Ticaret Ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2006)
Mehmet ALAGÖZ
Beşeri sermaye, bilgi ve teknoloji gibi değişkenler de aynen fiziksel sermaye ve dış ticaret gibi, büyümenin kaynakları arasında yer almaktadır ... Devamı>>

6. Türkiye’de Hayat ve Bireysel Emeklilik Sigortasının Gelişimi ve Etkinlik Değerlemesi
Cevdet KAYALI
Bu çalışma ile Türk hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketlerinin son beş yıldaki yapısal ve yoğunlaşma göstergelerindeki değişimi incelenmiştir ...Devamı>>

7. Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiğine Duyulan Gereksinimin Etik Teorileri Bağlamında Değerlendirilmesi: Muğla Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Tuğba UÇMA
Muhasebecilerin topluma karşı olan sorumlulukları diğer mesleklere oranla daha fazladır...Devamı>>Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.