FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Temmuz 2009
   Yıl     : 46
   Sayı : 533
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Firma Yatırımları Üzerinde Kaldıracın Etkisi: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme
Semra KARACAER, Mehmet AYGÜN, Süleyman İÇ
Bu çalışmanın temel amacı, firma yatırım kararları üzerinde kaldıracın etkisini incelemektir. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymet Borsası’na kayıtlı 110 firmaya ait toplam 492 gözlem sayısından yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır ...Devamı>>

2. Finansal Otoritelerin Reorganizasyonu: Twin-Peak Modeli
Tuncay YILDIRAN
Dünyada yaşanan son finansal türbülans diğer hususların yanısıra finansal düzenleme ve denetimin yapısının da yeniden değerlendirilmesine ve optimum bir yapının varlığının sorgulanmasına neden olmuştur ... Devamı>>

3. Küreselleşme ve Özelleştirme İlişkisine Eleştirel Bir Bakış: Hukuk ve İktisat Yaklaşımı
Tamer ÇETİN
İktisadi araştırmalarda özelleştirme ve küreselleşme arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Bazen özelleştirmenin tek belirleyicisinin küreselleşme olduğu iddia edilmektedir. Küreselleşme sürecinde ülke varlıklarının küresel güçlere bırakıldığı ve bu nedenle özelleştirmenin başarısız olduğu iddia edilmektedir ... Devamı>>

4. Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi
Hüseyin AKTÜRK, Serdar KORUKOĞLU, Aybars UĞUR, Kadir ERTAŞ
Bu makalede, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından sağlanmış olan hisse senedi günlük kapanış fiyatı üzerinde bazı istatistiksel işlemler uygulanarak yapılan çalışma hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmada yapılan işlemlerin yatırımcıya hitap edebilmesi için bir web uygulaması geliştirilmiş olup, istatistiksel işlemler arka planda asıl işlevi görmüştür ...Devamı>>

5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Kalkınmasına Yönelik Politika Önerileri
B.Ali EŞİYOK
Ülkemizin yaşadığı en temel sorunların başında bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunlar gelmektedir. Geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar başarılı olamamış, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları daha da artarak, birçok sosyo ekonomik soruna kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda, geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak uygulamaya konan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), bölgesel teşvikler ve kamu sabit sermaye yatırımlarına dayalı politika araçların fazla başarılı olmamış, bölgelerarası kalkınma farkları artarak devam etmiştir... Devamı>>Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.