FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Eylül 2009
   Yıl     : 46
   Sayı : 535
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Tüketicilerin Gönüllü Sade Yaşam Tarzı ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının Sosyo-Demografik Analizi
Engin ÖZGÜL
Modern dünyanın temel dinamikleri gereği artan tüketim miktarının, gelecek kuşakların yaşamlarını tehlikeye atmayacak bir noktaya getirilmesi gerektiğini savunan sürdürülebilir tüketim olgusu paralelinde gelişen gönüllü sade yaşam tarzı 21. yüzyılda araştırmalara giderek daha sık konu olmaktadır....Devamı>>

2. Denizli Tekstil Endüstrisinde Yenilik Politikaları ve Bölgesel Yapılandırılmış Avantajlar
Yaprak GÜLCAN, Yeşim KUŞTEPELİ
Bölgelerin rekabet edebilirliğini ve gelişmelerini destekleyecek politikalar, bölgeler arasındaki farklılıklar hesaba katılarak, bölgesel yenilik sistemlerinin türleri, yönetilmesi ve bölgeye-duyarlı yenilik ve kalkınma politikalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi gibi konular ele alınarak bilinçli olarak gerçekleştirilebilir. ... Devamı>>

3. Grevde Sendika Üyelerinin Öfke ve Kaygı Durumları
Tunç DEMİRBİLEK
Türkiye’de 2007 yılında büyük bir telefon operatörü, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintiye uğramasıyla sonuçlanan ve 45 gün süren bir grev deneyimi yaşamıştır. Grevi Türkiye Haberİş Sendikası Türk Telekom’a karşı yapmıştır. Grevin işçiler üzerindeki etkisini belirlemek için grev sürerken işçilere anketler dağıtılmıştır. ... Devamı>>

4. Bankacılık Sektöründe SERVQUAL Analizi Uygulaması
Zeynep FİLİZ
Yoğunlaşan rekabet ve ekonominin liberalizasyonu sonucu bankalar, müşterileri için farklı hizmetler sunma ve değer yaratma arayışı içine girmişlerdir. ...Devamı>>

5. Türk Vergi Sisteminin 1951–2008 Yılları Arasındaki Vergi Gelirlerinin Niteliksel ve Niceliksel Analizi
Cem DOĞAN, Haydar DEMİRHAN
Vergiler bir iktisat politikası aracı olmanın çok ötesinde anlam taşıyan kamu gelirleridir. Zamanla kamunun üstlendiği işlevlerin çeşitlenmesi verginin kullanım biçimlerini de çeşitlendirmiştir. Bu durum vergiye ilişkin niceliksel ve niteliksel analizlerin artmasına vesile olmuştur. ... Devamı>>

6. Türkiye’deki Portföy Yönetim Şirketlerinin GIPS Standartları Zorunluluklarına Uyumla İlgili Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Nuray İSLATİNCE
Son yıllarda dünyayı etkileyen en önemli unsurlardan olan globalleşme finans endüstrisini de içine almıştır. Sermaye piyasalarına yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların sayıları ve tasarruf tutarları da artış göstermiştir....Devamı>>Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.