FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Kasım 2009
   Yıl     : 46
   Sayı : 537
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Üretici Fiyat Endeksinin Volatilite Analizi: Mart 2009 – Aralık 2009 Dönemine İlişkin Endeksin Tahmini
Volkan ALPTEKİN, Burcu GÜVENEK, Doğan UYSAL
Bilindiği gibi fiyat istikrarı kavramı iktisadi hayatın sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayan başlıca faktörlerden biridir. İktisadi hayatın geçirdiği evrime karşın enflasyon hala tüm dünya ekonomilerinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmiştir ...Devamı>>

2. Siyasal Pazarın Coğrafi Bölümlendirilmesine İlişkin Genç Seçmenlere Yönelik Bir Analiz
Afşin ŞAHİN, Murat ÇETİNKAYA
Bu çalışmada Türkiye 1988:02 - 2007:10 aylık genel ve sektörel fiyat serilerinden yararlanarak enflasyon dirençleri seviyeleri üç yöntemle incelenmektedir. Bu yöntemler: statik beklentilere dayalı stokastik süreç modeli, yapısal kırılma ve zamana bağlı değişen ortalamadır ... Devamı>>

3. Özel İstihdam Bürolarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Ozan BAHAR, Fehime KORKMAZ BİNGÖL
Türkiye’de, 1990’lı yıllardan itibaren değişen üretim biçimleri ve istihdam ilişkileri ile birlikte tekrar gündeme gelen özel istihdam bürolarının, ekonomik açıdan işgücü piyasasındaki yerini ve önemini ortaya koyulmasının amaçlandığı bu çalışmada, Türkiye İş Kurumu’ndan elde edilen istatistikî verileri ile karşılaştırmalı analiz yapılmıştır ... Devamı>>

4. Türkiye’de Otomotiv Üretiminin Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans ve Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri Yardımıyla Analizi
Serkan BENK, Halil YILDIRIM
Bu çalışmada öncelikle doğrusal olmayan ARCH ve GARCH Modellerinin teorik yapısına değinilmiş, ardından Türkiye otomotiv sektörünün 1980’den günümüze geçirdiği gelişim istatistikler ve grafiklerle incelenmiştir ...Devamı>>

5. Hastanelerde Ekonomik Katma Değer (EVA) Yöntemine Göre Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği
Ömer GİDER
Bu çalışmada hastanelerin finansal performansını ölçmede sektöre göre yeni bir yöntem olan EVA yöntemi ele alınmıştır ... Devamı>>

6. Yatırımcıların Psikolojik Önyargıları: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Selim Baha YILDIZ, Yusuf DEMİR, Şeref KALAYCI, Ali GÖKSU
Hisse senedi getirilerinin tahmin edilebilirliği, finans çevrelerinde en çok araştırılan konuların başında gelmektedir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.