FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Temmuz 2010
   Yıl     : 47
   Sayı : 545
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Ülke Kredi Notunun Temel Makro Ekonomik Belirleyicileri: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Reyting Araştırması
Şeref KALAYCI, Yusuf DEMİR, İbrahim Yaşar GÖK
Çalışmada, kredi derecelendirme kavramı ile bu kavramın önemi, kredi derecelendirme kuruluşları ile kredi notu sistematiği, kredi notlarının objektifliği ile belirleyicileri ele alınmıştır. Çalışmada, özellikle ülke kredi notunun oluşumu ile temel makro ekonomik belirleyicileri üzerinde durulmuş ve bu amaçla AB ülkeleri ve Türkiye üzerine ampirik bir araştırma gerçekleştirilmiştir  ...Devamı>>

2. Siyasi ve İktisadi Yapı Ekseninde Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Analizi
Ebubekir AYAN
Ekonomik kalkınmanın en önemli gereklerinden biri olan sağlıklı bir bankacılık yapısı, son yıllardaki yoğun çabalar sonucu sağlanan bazı iyileşmelere karşın Türkiye’de hala tam anlamıyla oluşturulamamıştır. Temel işlevi tasarrufların verimli yatırım alanlarına aktarılmasına aracılık etmek olan bankalar bu temel işlevlerini yerine getirmek yerine, yıllar boyunca, kendileri açısından son derece kârlı olsa da ülke ekonomisi açısından verimsiz bir biçimde çalışmaya devam etmiştir. ...Devamı>>

3. Türkiye’de Mevduat Bankalarının Teknik ve Maliyet Etkinliği (2003-2007)
Abdulvahap ÖZCAN
Bankaların temel işlevlerinden biri piyasalara fon tedarik etmektir. Bu nedenle bankaların etkin çalışmaları son derece önemlidir. Ancak bankaların etkin çalışması, tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü teknik olarak etkin çalışan bir banka maliyet etkinliğini sağlamamış olabilir ... Devamı>>

4. Çevre Finansmanı Kapsamında Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasasının Türkiye’ye Yansımaları
Erhan BİRGİLİ, Leyla ÇELİK
Dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının başında gelen “küresel ısınma ve iklim değişikliği”, insanlığın artık inkâr edilemez bir gerçeği olmuştur  ... Devamı>>

5. Verimlilik Davranışı: Şevkli İşgören Olmak
Tunç DEMİRBİLEK
Makalenin amacı, verimlilik üzerinde işgören şevkinin etkisini incelemektir ... Devamı>>

6. Pazarlama Giderlerinin İşletme Karlılıkları Üzerindeki Etkisi
Sertaç ÇİFCİ, Murat DOĞANAY, Ahmet Zafer GÜLŞEN
Yapılan bu çalışmada, işletmelerin yaptıkları pazarlama giderleri ile işletmelerin performansları arasındaki ilişkinin ve performansı etkileyen diğer faktörlere kıyasla etkinlik gücünün incelenmesi amaçlanmıştır ...Devamı>>

7. Ağızdan Ağıza İletişim Kavramı ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi
Nihan ÖZGÜVEN
Son yıllarda bilimsel ve teknik alanda yaşanan gelişmeler iletişim kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. ...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.