FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ocak 2011
   Yıl     : 48
   Sayı : 551
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Küresel Kriz ve Döviz Kurlarında Oynaklık Geçişi
Mert URAL, Didem ÖZTEKİN
Uluslararası finansal piyasalar arasındaki oynaklık geçişlerinin önemi, 2008 yılında yaşanan küresel kriz ile tekrar gündeme gelmiştir...Devamı>>

2. Uluslararası Ölçekte Gerçekleştirilen Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Uygulanan Ulusal ve Uluslararası Tedbirler ve Çözüm Önerileri
Ramazan KILIÇ, Engin HEPAKSAZ
Vergilendirmenin ülkeler tarafından ekonomik mücadelenin stratejik bir aracı olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte uluslararası alanda gerçekleştirilen vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı daha önemli hale gelmiştir...Devamı>>

3. Ekonomik Krizler ve İşsizlik: 1980 Sonrası Türkiye Deneyimleri
Erol SOLMAZ, Mehmet AVCI
Bu çalışmanın amacı, 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan küresel finansal krizin Türkiye’deki ticari bankaların performansı üzerindeki etkilerini kriz öncesi ve sonrası birer yılı dikkate alarak üç yıllık dönem itibariyle Veri Zarflama Analizi (VZA) ile incelemektir... Devamı>>

4. Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu
İbrahim GÜRLER, Mehmet Emre GÜLER, Mert TOPOYAN
Enerji maliyetlerinde son kırk yıl içinde önemli artışlar gerçekleşmiştir.1960’lı yıllarda varili 2 USD olan petrol günümüzde 90 - 120 USD/Varil aralığında değişmektedir. Bu büyük değişim enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanımı kavramlarını getirirken, bir yandan da teknolojik gelişmeler insanların konfor beklentilerini artırmıştır. Bir başka önemli problem ise çevrenin ve yaşadığımız mekanların kirlenmesidir. Sonuç olarak klima tesisatında sistemlerin bir yandan daha ekonomik olması, soğutma ve ısıtmanın daha ekonomik olarak yapılması istenirken, bir yandan da sistemlerin daha az arıza yapması, daha sessiz olması, çevreyi kirletmemesi, daha az yakıt tüketmesi ve bakımı ve işletmesinin daha kolay ve ucuz olması istenmektedir ... Devamı>>

5. Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi
Erdinç KARADENİZ, Serkan Yılmaz KANDIR, Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Bu çalışmanın amacı varlık yapısındaki farklılıkların şirketlerin sermaye yapısı kararlarına etkisinin incelenmesidir ... Devamı>>

6. KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilmesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik BirAraştırma
Mehmet GENÇTÜRK, Nagihan KARAMAN, Tayfun YILMAZ
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) borsada işlem gören şirketler ile para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren diğer mali kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır...Devamı>>

7. Bankalar ve Aracı Kuruluşlar Dışındaki İşletmelerde Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
M. Yılmaz İÇERLİ
Repo ve ters repo işlemleri ülkemizde, bankalar ile bankalar, bankalar ile aracı kurumlar, bankalar
ile T.C. Merkez Bankası veya bankalar ve aracı kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında gerçekleştirilmektedir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.