FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Mart 2011
   Yıl     : 48
   Sayı : 553
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Sermaye Yapısının Karlılık Üzerine Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Araştırma
Süleyman İÇ
Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören banka, yatırım ortaklıkları ve sigorta şirketleri dışındaki firmaların 1992–2009 yılları arasındaki verileri kullanılarak sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır....Devamı>>

2. Siyasal Pazarlama Karması Unsurlarının Seçmen Tercihleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Mehmet Can DEMİRTAŞ, Engin ÖZGÜL
Seçim dönemleri ve sonrasında seçmenlerin karşılarına sıklıkla çıkan siyasi partiler ve adayların temel hedefi en az maliyetle en çok oy miktarına ulaşmaktır. Seçmen tercihlerinin giderek kararsızlaştığı günümüz koşullarında pazarlama tekniklerinin siyasal alanda kullanılması da kaçınılmaz bir gerçek olarak görülmektedir...Devamı>>

3. Batı Siyasal Düşüncesinde İktidarın Sınırlandırılması Arayışları: Bir Dönemleştirme
Faruk AKIN, Ferudun KAYA
İslami finans günümüzde küresel finans endüstrisinde en hızlı gelişen segmentlerden birisidir. Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen islami finans sistemi, günümüzde 50'yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir... Devamı>>

4. İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki
İbrahim GÜRLER, Mehmet Emre GÜLER
Yapılan uygulamalarda ve akademik çalışmalarda bilgi teknolojileri kullanımının verimliliğe olan etkisi incelenmiştir.İşletmeler kullandıkları bilgi teknolojilerinin etkilerini; birim başına çalışma sermayesindeki azalmayı, artan brüt kârı, radikal bir şekilde düşen sabit yatırımları, çalışan başına düşen gelirlerdeki artışı ve süreç etkinliğini ölçüt kabul ederek görebilmektedirler. Bu ölçütlerden çıkacak sonuç aynı zamanda teknolojinin iş stratejilerine, örgütsel kültüre, örgüt yapısına, yönetim süreçlerine, yapılan işe ve iş ortamına etkisini de göstermektedir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi, teknoloji kullanıcıları olan insan kaynağının teknolojiye uyum sağlamasına bağlıdır ... Devamı>>

5. ÜFE ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerinin Parametrik Olmayan Regresyon Teknikleri ile Kestirimi
Dursun AYDIN, Öznur İŞÇİ
Bu çalışma, Türkiye’de 2003-2009 yılları arasında aylık olarak ortaya çıkan ÜFE ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru değerleri için parametrik olmayan (nonparametrik) ... Devamı>>

6. Tarihsel Süreçte Çalışma Kavramı ve Bir Kırılma Noktası Olarak Sanayi Devrimi
Orhan ADIGÜZEL, Hasan YÜKSEL
Bu çalışma, Türkiye’de 2003-2009 yılları arasında aylık olarak ortaya çıkan ÜFE ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru değerleri için parametrik olmayan (nonparametrik) regresyon kestiricilerinin bazı performans ölçülerinin bir değerlendirmesini yapmaktadır. Bu amaçla, splayn düzeltme regresyonu, kernel regresyonu ve yerel ağırlıklı regresyon olarak bilinen üç farklı parametrik olmayan regresyon tekniği ele alınmıştır...Devamı>>

7. Yeşil Pazarlama Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
Selahattin YILMAZ, H. Dilara KESKİN
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevre bilincini ve çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini
belirlemek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampusundaki ...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.