FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ekim 2011
   Yıl     : 48
   Sayı : 560
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. İMKB’ye Kayıtlı KOBİ Şirketlerinde Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler ve 2008 Yılı Finansal Krizi
Osman ŞAHİN
Bu çalışmada Avrupa Birliği tanımına göre Türkiye İMKB’ye kayıtlı olarak faaliyet gösteren KOBİ’lerin sermaye yapılarını belirleyen faktörler panel veri analizi kullanılarak araştırılmaktadır. Bunun için önce 2005-2010 yılları arasındaki dönem genel olarak toplam borç, kısa vadeli borç ve uzun vadeli borç kullanma modelleri geliştirilerek incelenmiştir. ...Devamı>>

2. Lizbon Anlaşması’nın Avrupa Parlamentosu’nun İşlevsel Rolü Üzerine Etkisi ve Parlamentoda Siyasi Hayat
Hüseyin GÜL
Avrupa Birliği günümüzün en çok tartışılan ve üzerinde en çok şey yazılan ulus-üstü kurumu olarak araştırmacılar tarafından farklı incelemelere konu olmaktadır. Birliğin organları, giderek kapsamı genişleyen ve hayatın her alanını artan oranlarda etkileyecek şekilde bağlayıcı kararlar almakta ve bu kararları tek bir merkezden yürütmektedirler......Devamı>>

3. İMKB’de Haftanın Günü Etkisinin Kriz Dönemleri için Araştırılması
Filiz GÜNEYSU, Nebiye YAMAK
Fama’nın Etkin Piyasalar Hipotezi’nden günümüze piyasaların etkinliği konusu finans literatüründe geniş yer edinmiştir. Piyasaların etkinsizliğine sebep olan her türlü anomalinin nedenleri araştırılmıştır. Bu çalışmanın öncelikli amacı Mevsimsel Anomali türlerinden biri olan, Haftanın Günü Etkisi’nin İMKB için araştırılmasıdır....Devamı>>

4. İşletmelerin Mali Başarısızlığının Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modeli ile Tahmin Edilmesi
Bekir ELMAS, Emre YAKUT, Ömer ALKAN
Bir şirketin operasyonel durumu periyodik olarak açıklanan finansal bildirimlerle gösterilir. Bu finansal bildirimlerden yola çıkılarak işletmelerin mali başarı durumları tespit edilir. Mali başarısızlığa uğramış işletmelerin sayısındaki artış işletmelerin hem kendi kaynaklarının hem de ülke kaynaklarının iyi kullanılmadığının bir göstergesi durumundadır.... Devamı>>

5. Türkiye’de Krizlerin Makroekonomik Değişkenlere Etkileri: VAR Analizi
Abdullah ÖZDEMİR, İsmet GÖÇER
Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen ekonomik entegrasyonlara paralel olarak, ülkelerden birinde meydana gelen bir ekonomik kriz, kısa sürede diğer ülkelere de yayılmaktadır....Devamı>>

6. İşletmelerde Unvan Kargaşası: Nedenleri ve Sonuçları
Olca SÜRGEVİL
Bu çalışmada, işletmelerde çeşitli nedenlerle kullanılan unvanlar ve özellikle yönetici unvanları açıklanmakta, unvan grupları ve meslek sınıflandırma / sözlük çalışmaları ile ilgili bilgi verilmekte, günümüz ....Devamı>>

 


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.