FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Şubat 2012
   Yıl     : 49
   Sayı : 564
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. CHP’de Siyasal Mirasın Melez Lideri: Kemal Kılıçdaroğlu
Bünyamin BEZCİ
CHP 1960’lardan beri sosyal demokrasi ile Kemalizm arasında kalmıştır. Çalışmada öncelikle partinin mirası ile modern sosyal demokrasinin gereklerinin çatışması ele alınmaktadır. Asıl olarak iki farklı zihniyet arasında Kılıçdaroğlu’nun konumu analiz edilmektedir. ...Devamı>>

2. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Olan Etkileri
K. Batu TUNAY
Bu çalışma Türkiye’de bankacılık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair deneysel araştırmalara katkı yapmak amacındadır. Bu bağlamda statik ve dinamik çok değişkenli modeller ekonometrik olarak analiz edilmiştir. ...Devamı>>

3. Yunanistan Krizi ve Euro’dan Çıkış Tartışmaları
Derya HEKİM YILMAZ
Bu çalışmada Euro Bölgesinin sorunlu ekonomilerinden biri olan Yunanistan’ın içine düştüğü kriz incelenmiş, ve bir çok araştırmacı ve politikacının ortaya attığı Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkması fikri tüm yönleri ile analiz edilmiştir...Devamı>>

4. Uluslararası Vergi Kayıp ve Kaçakları, Sonuçları ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bakımından Vergi Rekabeti
Mehmet ARSLAN, Mine BİNİŞ
Küreselleşme süreci ile birlikte vergilendirme alanında birçok değişim meydana gelmiştir ...Devamı>>


5. Vergiye Mükellef Tepkileri ve Vergi Kaçakçılığında Vergi Cezalarının Caydırıcılık Etkisi: Tokat İli Örneği
Halit ÇİÇEK, Kübra BOZDOĞAN, Doğan BOZDOĞAN
Ülkemizde önemli bir sorun haline gelen vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi cezaların caydırıcılık etkisi yadsınamaz. Bu yüzden, vergi kaçakçılığında vergi cezalarının ne kadar caydırıcı olduğu, bu konuda cezaların dışında kaçakçılığın önlenmesinde başka neler yapıldığı ve bunların etkisi önemli hale gelmektedir...Devamı>>

6. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli ile Ölçümü
Burhan KILIÇ, Alper KURNAZ
Dünya turizm hareketliliğine katılımın günden güne artması, insanların tatil süreleri boyunca yemeklerini genel olarak yiyecek içecek işletmelerinde karşılaması, dışarıda yeme içme alışkanlıklarının
hızla yaygınlaşması gibi nedenlerden dolayı yiyecek içecek işletmelerinde sunulan hizmet ve bu hizmetin niteliğinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinin sayılarının ve öneminin artması, işletmeler arasındaki rekabetin en üst seviyeye çıkmasına sebep olmuştur....Devamı>>

 


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.