FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ekim 2012
   Yıl     : 49
   Sayı : 572
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Finansal Krizlerin İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Ekonomisi Yanılsaması
Volkan ALPTEKİN, Doğan UYSAL
İktisadi krizlerin istihdam üzerindeki etkisinin bilinmesi makro anlamdaki politikaların tasarımında oldukça önemlidir. Bu etki literatürde ciddi bir şekilde araştırılmamıştır. Bu çalışmada müdahale analizi kullanılarak Türkiye ekonomisi özelinde 1994, 2000 ve 2001 krizlerinin istihdam üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır..... Devamı>>

2. Türkiye’de Döviz Kuru - Enflasyon Etkileşiminin Para Politikası Üzerine Etkileri
Üzeyir AYDIN, Oğuz KARA
Döviz kurları ile enflasyon arasındaki ilişki, özellikle Türkiye gibi fiyat istikrarını hedefleyen gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından son derece önemli bir faktördür. Söz konusu ilişkinin temelinde, döviz kurundaki değişmelerin, dış ticarete konu olan malların ulusal para birimi cinsinden fiyatlarına yansıma derecesini ifade eden “döviz kuru geçiş etkisi” yatmaktadır ... Devamı>>

3. 2011 Yılı İnsani Kalkınma Göstergeleri Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması
Alpaslan SEREL, Hicran SEREL
Bu çalışmada 18 temel insani kalkınma göstergesi çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak analizi yapılmıştır. Karşılaştırmalar yapılırken AB’nin eski üyeleri AB-15 ve 1 Mayıs 2004’de AB’ye yeni üye olan 10 ülke ve 1 Ocak 2007’de üye olan 2 ülke AB-12 olarak tanımlanmıştır....Devamı>>

4. Birleşme ve Satın Almaların İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi
Kenan İLARSLAN, Rıza AŞIKOĞLU
Bu çalışmada amaç, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin işletmelerin finansal performansı
üzerinde herhangi bir değişme meydana getirip getirmediğinin incelenmesidir ... Devamı>>


5. Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: Yöneticilerin Kriz Yönetimi Yaklaşımına Yönelik Bir Uygulama
Zeki AKINCI, Murat KAYALAR, Osman Nuri DEMİREL
Konaklama işletmelerinin krizden olumsuz yönde etkilenmesinde, yöneticilerin krize ve kriz yönetimine karşı yaklaşımları önemli bir rol oynamaktadır... Devamı>>
 

6. Ekonominin Küreselleşmesi ve Dış Ticaret Teorileri
Oğuz KAYMAKCI
Ekonomin yerel ve bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir nitelik kazanmasında, çağın olayları ve bilimsel gelişmelerin önemli katkıları vardır. Günümüzde küresel etkiye açık olmayan bir piyasa örneği bulmak neredeyse imkânsızdır...Devamı>>

 


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.