FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Mart 2013
   Yıl     : 50
   Sayı : 577
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Gelişmişlik ve AB Üyeliği İlişkisinin İncelenmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı
Nida GÖKCE, Hatice ÖZKOÇ
İnsani gelişmişlik endeksi ülkelerin gelişmişlik sıralamalarının belirlenmesinde başlıca başvurulan göstergelerden biridir. AB üyeliği sürecinde aday ülke olarak Türkiye’nin önüne sunulan bazı fasıllar temelde bu gelişmişlik göstergelerini etkileyecek reformları içermektedir.... Devamı>>

2. Dış Borç Sorunu ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi
Selim GÜNGÖR
Dış borç sorunu sermaye piyasalarının liberalleşmesi ile birlikte günümüzde uluslararası ilişkilerde ve finansal piyasalarda en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Günümüzde neredeyse borçsuz insan olmadığı gibi borçsuz devlette yok gibidir... Devamı>>

3. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Zayıf Form Etkin Bir Piyasa mıdır?
Mustafa İBİCİOĞLU
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesindeki hisse senedi piyasasında fiyatların rassal oluşup oluşmadığını diğer bir ifadeyle, İMKB hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin olup olmadığını birim kök ve varyans oranı testleri yardımı ile analiz etmektir....Devamı>>

4. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Zayıf Form Etkin Bir Piyasa mıdır?
Gürcan PAPATYA, Mehmet Ali GENİŞ
Bu çalışma, günümüzde önemli bir spor ve eğlence etkinliği durumuna gelen futbolun, ekonomi-politiği ya da ekonomik ve ideolojik biçimlenmesine ilişkin bilgilerin uluslararası bahis şirketleri bağlantılı eleştirel bir değerlendirilmesini amaçlamaktadır....Devamı>>

5. Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Burhanettin ZENGİN, İstemi ÇÖMLEKÇİ, Zeynep MESCİ
Etkinlik ölçümleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, sektörde meydana gelen gelişmelere cevap verebilmeleri ve finansal olarak başarılı olabilmeleri açısından önemlilik arz etmektedir. Çalışmanın data analizinde kullanılan Veri Zarflama Analizi, birden çok ve farklı ölçü birimlerine sahip girdi ve çıktıların karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir... Devamı>>

6. Uluslararası Pazarlama Stratejisinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Rusya’ya Tekstil İhracatı Üzerinde Bir Uygulama
Göksel GÜLEÇ, Canan ERYİĞİT
Bu çalışmanın amacı işletmelerin ihracat genişleme stratejisi ve uluslararası pazarlama stratejisinin uyarlanması/standardizasyonu kararının ihracat performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. ...Devamı>>

7. Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Altında Merkez Bankası Performansının Politika Faizlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Uygulama
Bülent DOĞRU
Bu makale enflasyon hedeflemesi rejimi altında temel amacı olan fiyat istikrarını kısa vadeli faizlerle sağlamak için para politikası yürüten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faiz kararlarını alırken geçmiş dönem performans değeri diye tanımlanan “mutlak etki” değişkenini dikkate alıp almadığına bakarak bir politika önerisi geliştirmektedir....Devamı>>

 


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.