FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Aralık 2014
   Yıl     : 51
   Sayı : 598
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı, İşçi Dövizleri ve Bankacılık Sektörü Gelişimi: Türkiye Örneği
İlhan EGE, Serkan ŞAHİN
Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ekonomilerden biri olan Türkiye için işçi dövizleri, doğrudan yabancı yatırımları ve bankacılık sektörünün gelişimi arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır...

2. Vergi Mükelleflerinin Suç ve Ceza Algısı: Türkiye Alan Araştırması
Yaşar AYYILDIZ
Devletin en temel gelir kaynağı vergilerdir. Devletler her geçen yıl artan kamu harcamalarını finanse etmek için daha fazla vergi almaya, vergi tabanını genişletmeye ve vergi kaçağını azaltmaya yönelik tedbirler almaktadır...

3. Kayıt Dışı İstihdam ve Emekli Aylığı İkamesi Olarak Aile Desteği
Renginar DAYANGAÇ, Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA
Bu çalışma, ardışık kuşaklar bulunan bir genel denge modeli kullanarak, işgücü vergi düzenlemelerine uymama ile karakterize olan talep taraflı bir kayıtdışı istihdam analizi sunmaktadır. Bir sosyal emeklilik sistemi, dağıtım yoluyla kayıtlı çalışanların emekliliklerini finanse ederken var olan sosyal destek ağı kayıtdışı çalışanlara emekliliklerinde katkı sağlamaktadır...

4. Fiyat İstikrarından Finansal İstikrara Enflasyon Hedeflemesi
Hilal GÜNDOĞAN
Türkiye’de 2002 yılından bu yana uygulanan enflasyon hedeflemesi politikası, 2008 küresel finans krizine kadar sorgulanmadan yürütülmüştür. Kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadede fiyat istikrarının amaçlandığı klasik enflasyon hedeflemesinin, 2008 küresel finans kriziyle birlikte finansal istikrarın sağlanmasında yetersiz olduğu gözlenmiş ve çeşitli politika değişikliklerine gidilmiştir...

5. Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi
Pelin BENGİTÖZ, Mehmet UMUTLUN
Bu çalışmada, betanın zaman içinde değişmesine izin veren koşullu Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli’nin (SVFM) ve betanın sabit olarak kabul edildiği statik SVFM’nin geçerliliği Borsa İstanbul’da (BİST) test edilmiştir. BİST üzerine yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak, koşullu SVFM testlerinde beta ay içindeki günlük getiri verileri kullanılarak hesaplanmıştır...


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.