FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ocak 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 599
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1.Optimal Rezerv Düzeyi: Türkiye Uygulaması
Dilek ÖZDEMİR, Kerem KARABULUT
Uluslararası rezervler, para politikası ve ülkelerin ekonomik istikrarında üstlendiği önemli roller nedeniyle politika yapıcıları için öncü göstergeler konumundadırlar. Buna karşılık, rezervlerin aynı zamanda atıl tutulmasından kaynaklanan fırsat maliyetleri de vardır.

2. Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Para Politikası Güvenilirliğini Arttırır mı?
Zehra Yeşim GÜRBÜZ
Enflasyon hedeflemesi rejimi, sayısal bir enflasyon hedefinin açıklanmasını, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bu hedefe sadık kalma sözü ile, iletişim ve şeffaflık stratejisine dayalı bir para politikasıdır. Enflasyon hedefi para politikasının nihai amacıdır.

3. Bütçe Sürecinde Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Önemi
Hakan BAKKAL, Alper KASIMOĞLU
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu günümüzde hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda giderek önem kazanan konuların başında gelmektedir. Mali saydamlık ve hesap verebilirlik özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kurum ve kuruluşlara ...

4. Tarımsal Transferler ve Tarımda Büyüme: Bir Nedensellik İncelemesi
Ahmet BAYANER, Taylan KIYMAZ, Bülent MİRAN
Kırsal kalkınma, kırsalın her alanında topyekün bir yükselişi ifade eder. Ülkeler, tarım sektörünü desteklemek üzere kırsal alanda gelişmeye özel önem vermektedirler. Dolayısıyla, ülkeler aynı zamanda kırsal kalkınmaya dönük olarak kırsalın en önemli ekonomik faaliyeti olarak tarımı öncelemişlerdir.

5. Çocuk İşçiliği: Türkiye ve Brezilya Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Ayşenur ACAR
Çocuklar, gelecek nesilleri temsil etmeleri nedeniyle ülkenin beşeri sermayesinin garantisi olmaları ve bu yüzden işgücü piyasası ile entegre olmalarının önüne geçilmesi ve eğitim hayatlarına devam etmeleri ülkelerin kalkınma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin bir parçasıdır. Birçok ülke tarafından çocuk işçiliği, mücadele edilmesi gereken bir sorun ve aynı zamanda çocuk haklarının da ihlali gibi görüldüğü için araştırmacıların ve politika yapıcılarının gündeminin merkezinde bulunmaktadır.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.