FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ağustos 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 606
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. KOBİ’lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Sistemini Kullanım Düzeylerinin Araştırılması: Burdur İlinde Bir Uygulama
Hakan BAYRAKTAROĞLU, Ahmet SARITAŞ, Adnan KALKAN
KOBİ yöneticileri özellikle faaliyetlerini denetlerken, bütçe ve yatırım kararlarını planlarken, büyük miktardaki verileri temin ve analiz ederken muhasebe bilgi sistemlerinden faydalanırlar...Devamı>>

2. Farklılaşan Refah Ölçüm Yöntemleri ve Eğitim Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi
Hakan AKAR
İnsanoğlunun her alandaki kalitesine, konforuna ve tatmin duygusuna olan ilgi, yüzyıllardır süregelmektedir. Bunun için temel alınan kriterler birçok dönüşüm ve değişime uğramıştır. Topluma faydalı olma, kendini ispatlama, maddi zenginlik, tatmin duygusu, eğitim, sağlık, iyi yönetim, girişimcilik, koruma ve güvenlik, ... Devamı>>

3. Katılım 30 Endeksi ile BİST 100 Endeksi’nin Performanslarının Değerlendirilmesi
S. Baha YILDIZ
Bu çalışmada ülkemizdeki İslami prensiplere uygun hisse senetlerinden oluşan Katılım 30 Endeksi ile BİST 100 Endeksi’nin 06 Ocak 2011 ile 30 Ekim 2014 tarihleri arasındaki risk ve getiri karakterleri incelenmiştir...Devamı>>

4. Demografik Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Örneği
Engin CAN, İsmihan DURAN
Vergi ahlakı; mükelleflerin vergilerini yasaya uygun ölçü ve zamanında ödemeleri konusundaki olumlu tutum, davranış, inanç ve değer yargıları olarak ifade edilmektedir... Devamı>>

5. Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerindeki Etkileri
Mehmet HATİPOĞLU, Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Onur ERTÜRK
Son on yılda ülkemizde kredi faiz oranlarının düşmesi ve bankacılık ürünlerinin çeşitlenmesiyle birlikte toplumun her kesimi kredi kullanabilir hale gelmiş ve kredi hacmi, Cumhuriyet tarihimizin zirve noktasına ulaşmıştır... Devamı>>

6. Yeni Bir Maliye Politikası Aracı Olarak “Obezite Vergisi” ve Örnek Ülke Uygulamaları
Sercan YAVAN, Erkam SARI
Obezite küreselleşme sürecinin etkisiyle dünyada daha dikkate alınır bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.