FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Eylül 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 607
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Cinsiyetin Online Alışveriş Yapanların Deneyimleri Üzerinde Etkisi: Bir Göz Takibi Çalışması
Yener GİRİŞKEN, Ezgi UZEL
Son yıllarda müşteri pazarlaması kavramı pazarlama yazınının yeni paradigması haline gelmiştir. Müşteri pazarlamasına göre, alışveriş deneyimi satın almanın kendisinden çok daha önemlidir ve tüketicilerin bu bağlamda ...Devamı>>

2. Türkiye’de Para Politikaları Uygulamalarında Varlık Fiyatlarının Etkisi
Nejla ADANUR AKLAN, Mehmet ÇINAR
Global finansal kriz, gelişmiş ülkelerde varlık fiyatlarında meydana gelen şiddetli ve ani düşüşlerin reel ekonomik aktivitede yarattığı daralmadan kaynaklanmıştır. Global finansal kriz sonrasında bir yandan finansal ... Devamı>>

3. Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörlerin Analizine Yönelik Bir Uygulama
Ahmet KARAASLAN, Ulvi SANDALCI
Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarının belirlenmesinde önemli bir rolü olan vergi ahlakı, vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Mükelleflerin vergilemeye bakışlarında önemli bir etkiye sahip olan vergi ahlakı birçok faktör tarafından etkilenmektedir...Devamı>>

4. Türkiye’de Sağlıklı Beslenmede Vergi Politikasının Rolü
Murat AYDIN, Musa GÖK
Sağlık temel insan haklarından birisi olup, sağlıklı beslenmeden geçmektedir. Sağlıklı beslenmek ise besinlerin gerekli olduğu miktarda, kalitede, çeşitte, zamanda ve düzenli olarak vücuda girmesinin sağlanmasıdır. Oysa gündelik yaşamda kötü beslenme alışkanlığı ve sağlıksız ürünlerin tüketiminin gittikçe artması gibi nedenlerle sağlıklı beslenilememektedir... Devamı>>

5. Özel Emeklilik Piyasasında Gelir Riskleri, Operasyonel Maliyetler ve Devlet Müdahalesi
Renginar DAYANGAÇ, Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA
Bu çalışma, son yıllarda Türkiye’de özel emeklilik fonlarına katılım üzerinedir. İlk olarak, özel emeklilik fonlarının yönetimine ilişkin operasyonel maliyetlerin gelişimi ve etkileri ele alındı. Ardından bu özel yatırım planına katkıda bulunan bireyleri gelirlerinin değişkenliğine göre inceledik... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.