FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ekim 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 608
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’de Enerji Yoksulluğu ve Enerji Tercihi Profili
Hamdi EMEÇ, Asuman ALTAY, Esin ASLANPAY, M.Ozan ÖZDEMİR
Temiz, yeterli ve ekonomik olan modern enerji kaynaklarına ulaşmak ile yoksulluk arasında bir ilişki söz konusudur. Düşük gelir seviyelerine sahip olan insanların modern enerji kaynaklarına ulaşmaları mümkün değildir...Devamı>>

2. Uluslararası Finansal Piyasaların Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerine Etkisi: Dönemsel Bir Karşılaştırma
S. Cem KARAMAN
1980’li yıllardaki teknolojik gelişmeler uluslararası finansal piyasalardaki hareketliliği hızlandırmış, ülkelerin kendi iç tasarruflarına mahkum kalmadan uluslararası finansal piyasalarından yararlanmalarını kolaylaşmıştır... Devamı>>

3. İllerin Birbirlerinin İhracatı Üzerine Etkisi: Ege Bölgesi Üzerine Mekansal Ekonometrik Analiz
Mehmet AYDINER
Bu çalışmanın amacı Ege Bölgesindeki sekiz ilin birbirlerinin ihracatları üzerine etkilerinin bulunup bulunmadığı araştırmaktır. Bu kapsamda Ege Bölgesindeki sekiz ilin 2013 yılına ait verileri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle mekânsal etkinin olup olmadığı Moran’s I yöntemi ile test edilmiştir...Devamı>>

4. Geleneksel ve Modern Doğal Tekel Teorisi Üzerine Bir İnceleme
Mahmut DURAN, Servet AKYOL
Doğal tekellerle ilgili olarak genelde iki teori söz konusudur; geleneksel ve modern teori. Bu konuda klasik ve neo-klasik iktisatçıların görüşleri geleneksel, düşüncelerini 1970’li yıllardan sonra ortaya koyan bazı iktisatçıların görüşleri ise modern teori etrafında toplanmaktadır. Bu çalışmanın amacı geleneksel ve modern teoriyi karşılaştırmalı olarak incelemektir... Devamı>>

5. Makro İhtiyati Politikaların Genel Çerçevesi
Ali İLHAN
2007-09 küresel finansal krizinin ekonomiler üzerindeki olumsuz sonuçları, iktisat politikalarının finansal istikrarı sağlamadaki rollerinin ciddi biçimde sorgulanmasına neden olmuştur. Kriz ile birlikte, her bir politikanın nihai hedefine ulaştığı durumlarda dahi finansal istikrarın garanti olmadığının açık bir şekilde anlaşılması alternatif bir politika çerçevesine yönelik arayışları hızlandırmıştır... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.