FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Aralık 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 610
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Turizm Talebi Belirleyicilerinin Mekansal Perspektiften Değerlendirilmesi: Türkiye İBBS 2 Örneği
Mehmet KARACUKA, Necmettin ÇELİK
Turizm sektörünün ülke ekonomileri için önemli bir döviz kaynağı oluşturmasının yanı sıra, bünyesinde barındırdığı yüksek sektörel bağlantıları neticesinde etkin bir katma değer ve istihdam unsuru olması, bölge ekonomileri için önemli bir rekabet gücü potansiyeli sağlayarak, bu sektörün özellikle mekansal boyutlardaki belirleyicilerinin saptanmasını gündeme getirmiştir...Devamı>>

2. Türkiye Sivil Havacılık Sektöründe Yoğunlaşma
Hakan SARIBAŞ, İbrahim TEKİNER
İktisat teorisinde refahın ve etkinliğin belirleyicilerinden biri olan rekabet, piyasa yoğunlaşmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu çalışmada Türk Sivil Havacılık Endüstrisi’nin 2011-2013 dönemi için yoğunlaşma derecesi ve rekabet düzeyi araştırılmaktadır... Devamı>>

3. Modern Tüketimin Tarihçesi: Püritenlikten Dijital Çağa Tüketimin İdeolojisi
Ulun AKTURAN
Bu çalışmanın amacı modern tüketimin tarihsel gelişimine ilişkin örüntüleri ortaya koymaktır. Modern tüketim kapitalist ekonomi ile ilişkilendirilmektedir. Zira tüketim, ihtiyaç ve arzuların tatmini için “malların” kullanımı ve onlara atfedilen anlamlar üzerine odaklanmaktadır...Devamı>>

4. Düşük Fiyat Garantisi Politikasının Satın Alma Sonrası Fiyat Araştırmasına Etkisinde Fiyat Uzmanlığının Rolü
Mehmet Zahid ECEVİT, Ulun AKTURAN
Bu çalışmanın amacı Düşük Fiyat Garantisinin (DFG) satın alma sonrası fiyat araştırmasına etkisini incelenirken fiyat uzmanlığının düzenleyici rolünü ortaya koymaktır... Devamı>>

5. Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek Kişisel Satış Teknikleri ve Bir Uygulama
Özlen ONURLU, Halil Murat YAZICI
Küreselleşmenin yaygınlaşması ile artan rekabet ve değişim koşulları pazarlamada stratejik yaklaşımı gerekli kılmıştır... Devamı>>

6. Türkiye’de Yargının Verimliliği, Etkinliği ve Niteliği Üzerine Kimi Gözlemler
Demirhan Burak ÇELİK
Türkiye’de yargı sorunu genellikle yargı bağımsızlığı üzerinden tartışılmıştır. Yargıya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek ve sistemin gerçekte nasıl işlediğini... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.