FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ocak 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 611
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Ticari Kredi İşlemlerinde Bankalarca Tahsil Edilen Dosya Masrafının Kredi Müşterisine İadesi
Rasim YILMAZ
Mahkeme kararlarıyla bireysel kredi müşterilerinin kullandıkları tüketici kredilerinden tahsil edilen dosya masrafı/istihbarat ücreti gibi masrafların tüketicilerden haksız ve hukuksuz olarak tahsil edildiği gerekçesiyle geri ödenmesine karar verilmesi üzerine ticari kredi müşterilerinin de dosya masrafı gibi masrafların kendilerine iade edilmesi için mahkemelere başvurdukları görülmektedir...Devamı>>

2. Finansal Piyasaların Gelişmesinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1998-2014 Türkiye Örneği
Filiz Yıldız CONTUK, Bener GÜNGÖR
Bu çalışmada 1998-2014 yılları arasında 68 gözlemden oluşan 3 aylık veriler kullanarak finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Nedensellik ilişkisini test etmek için Granger ve Toda- Yamamoto nedensellik analizleri kullanılmıştır... Devamı>>

3. Denetim Araştırmalarında Bağlam: Türkiye Denetim Yazını Üzerine Bir İnceleme
Alper ERSERİM
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye’de yapılan denetim alanına ilişkin çalışmaların Türkiye bağlamını ne ölçüde dikkate aldıkları sorusuna yanıt aranacaktır. İkinci olarak yapılan çalışmaların türü (görgül veya kavramsal) incelenecektir...Devamı>>

4. Havayolu Taşımacılığında Yakıt Anlaşmalarında Riskten Korunma Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması
Ünal BATTAL, Seyit Ali MÜHİM
Bu araştırmanın amacı havayolu taşımacılığında yakıt fiyatlarındaki belirsizliklerden ortaya çıkan riskler karşısında kullanılan riskten korunma yöntemlerini açıklamak ve Türkiye’de havayolu taşımacılığında kullanılan yöntemlerin uygulama örneklerini belirlemektir... Devamı>>

5. Bilişsel Psikolojinin Vergi Uyumuna Etkisi
İsmail KİTAPCI
Bilişsel psikoloji yaklaşımı vergi uyumu davranışının açıklanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomik araştırmalarda irrasyonalite ilkesinin ön plana çıkmasıyla vergi yükümlülerinin psikolojik ve bilişsel süreçlerinin ... Devamı>>

6. Mobil Cüzdan Kullanım Niyeti ve Kişisel Yenilikçiliğin Aracılık Etkisi
Gökhan AYDIN, Şebnem BURNAZ
Bu araştırmanın amacı kullanımları dünya genelinde hızla yaygınlaşmakta olan mobil ödeme sistemlerini kullanma niyetleri üzerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve kişisel yenilikçiliğin bu ilişkiler üzerindeki aracılık etkisinin incelenmesidir... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.