FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Nisan 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 614
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdamı Etkiliyor mu?: Türkiye Örnekleminde ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Buhari DOĞAN, Muhlis CAN
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) gittikleri ülkelerin birçok ekonomik parametresini etkilemektedir...Devamı>>

2. Örgüt Yapı ve Özellikleri Bağlamında Örgütsel Sessizliğin Oluşumu: Nitel Bir Araştırma
Zeki UÇAR, Ethem DUYGULU
Bu çalışmada örgütsel/işgören sessizlik olgusunun, örgüt yapı ve özelliklerine dayalı olarak ne şekilde geliştiğinin, keşifsel bir yöntemle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır... Devamı>>

3. Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri
Serhat YÜKSEL
Bu çalışmanın amacı Rusya’da ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir...Devamı>>

4. Emeklilik Yatırım Fonlarının ELECTRE Yöntemi ile Performansının Analizi
İlhan EGE, Özlem KARAKOZAK, Emre Esat TOPALOĞLU
Bu çalışmada Ocak 2012–Aralık 2014 döneminde 11 gelir amaçlı borçlanma standardı emeklilik fonunun performansı ölçülmüştür... Devamı>>

5. İmalat Firmalarının İhracat Engelleri Algısı Üzerine Bir Çalışma
Yavuz AĞAN, Eren ERDOĞAN
Bu makale, Türk firmalarının çeşitli ihracat engelleri ile karşılaşıp karşılaşmadığını araştırmaktadır. Çalışmada, ihracat engellerine ilişkin geniş bir literatür taraması paylaşılmış ... Devamı>>

6. Türkiye’de Kamuoyunun Serbest Ticaret ve Küreselleşme Algısı ve Bu Algının Temel Dinamikleri
Osman Sabri KIRATLI
Bu makalede Türkiye’de bireylerin dış ticarette liberalleşme ve serbest ticaret anlaşmalarına ne ölçüde destek verdikleri ve bu desteğin altında yatan faktörler Türkiye temsili, 1485 kişiden ... Devamı>>

7. Bina Tamamlama Sigortası Maketten Konut Alımlarını Güvence Altına Alabilecek mi?
Emine Öner KAYA, Bekir KAYA, Kürşat YALÇINER
28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilere önemli haklar sağlarken, ön ödemeli konut satışları konusunda da yeni düzenlemeler getirmektedir. Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.