FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Haziran 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 616
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri
Serap BEDİR, Hasan GÜNEŞ
Çevre vergilerinin ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkilerinin yanı sıra teşvik edici etkilerinin de varlığı konunun bilim adamları, siyasiler ve çevreciler arasında sıklıkla tartışılmasına neden olmuştur...Devamı>>

2. Büyükşehir Manisa İli Hanehalklarının Tüketim Harcamaları ve Gelir-Harcama Analizi: Manisa İli Tüketici Profili
C. Yenal KESBİÇ, Ali TANDOĞAN
Bu çalışmada Büyükşehir Manisa ili ve ilçelerinde yaşayan farklı gelir düzeylerine sahip olan tüketicilerin gelirleri ile değişik mal ve hizmet gruplarına yaptıkları harcamalar arasındaki ilişki incelenmiştir. Devamı>>

3. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankaların Entelektüel Sermayelerini Etkileyen Faktörler: 1990- 2014 Dönemi
Osman TURGUT
Bu çalışmada, payları Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların entelektüel sermayelerini belirleyen faktörler 1990-2014 yılları arasındaki 25 yıllık panel veriler kullanılarak araştırılmıştır...Devamı>>

4. Kredi Portföy Kalitesinin Belirleyicileri ve Makro-Finansal Bağlantıların Rolü
K. Batu TUNAY
Çalışmada ticari bankaların kredi portföylerinin kalitesi analiz edilmekte, kredi kalitesini belirleyen değişkenler araştırılmaktadır. Devamı>>

5. Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Metin COŞKUN, Kasım KİRACI, Usman MUHAMMED
Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin tespit edilmesi hem yatırımcılar (bireysel/kurumsal) hem de ülkeler açısından son derece önemlidir. Devamı>>

6. Türkiye’de İhracat Artışlarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Hüseyin ALTAY, Alper YILMAZ
Bu çalışmada Türkiye özelinde ihracat ve istihdam arasındaki ilişki incelenmiştir. Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.