FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Temmuz 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 617
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Uluslararası Petrol ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin NARDL Modeli Bulguları
Utku UTKULU, Ramazan EKİNCİ
Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından (petrol ve gıda) kaynaklanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini Türkiye için ölçmektir...Devamı>>

2. KLR “Mutlak Sinyal” Yaklaşımına Göre Türkiye Ekonomisine İlişkin Kriz Öngörüsü
C. Yenal KESBİÇ, Özlem DÜNDAR, Ata DEVRİM
Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (KLR) tarafından 1998 yılında geliştirilen bu çalışmada kısaca “KLR Sinyal” yaklaşımı olarak ifade edilen yaklaşımın, 1990’lı yıllardan itibaren finansal krizlerin yaygınlaşması neticesinde, ülkelere ve zamana göre farklılık gösteren çok sayıda çalışmada uygulandığı ve yeterince iyi bilindiği söylenebilmektedir. Devamı>>

3. Borsa Sermaye Yapısı Kararlarında Yönetsel İrrasyonalite Açılımı: Geleneksel Teorilerden Farklılaşan Davranışsal Bir Bakış Açısı
Semra BANK
“Firmaların sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu” modern sermaye yapısı teorisinin başlangıcından itibaren finans literatürünün netleştiremediği bir konudur.Bununla birlikte, son yıllarda yapılmış olan bazı çalışmaların geleneksel bakış açısından farklılaşarak konuya davranışsal kurumsal finansman altında yeni bir yaklaşım getirmeye çalıştıkları görülmektedir...Devamı>>

4. Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerinde Uzun ve Kısa Dönemli Etkisi
Y. Koray DUMAN
Bu çalışmada 1998'den 2015’e üçer aylık zaman serisi verileri kullanılarak Türkiye'de ekonomik büyüme üzerinde para politikasının etkisi incelenmektedir. Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.