FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Eylül 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 619
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’de Altın ve Altına Dayalı Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Performans Analizi
Burak PİRGAİP
Türkiye’de altına doğrudan ve dolaylı olmak üzere temelde iki şekilde yatırım yapılabilmektedir...Devamı>>

2. Çalkantılı Zamanlarda Finansal Yeniliklerin ve Kurumların Yükselişi: Ortaçağ Floransa’sı Vakası
Görkem BAHTİYAR, Emin ERTÜRK
Dünya iktisadi tarihinde çok bir önemli şehir devleti olan Ortaçağ Floransa’sı, finansal gelişme ile ilgili de ilginç bir vaka örneğidir. Devamı>>

3. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Ayak İzi
Ceyda ERDEN ÖZSOY, Ahmet DİNÇ
Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden bugünkü ekonomik gelişmenin sağlanması olarak tanımlanmaktadır...Devamı>>

4. Türkiye’de CO2 Salınımları Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Hakan ÇETİNTAŞ, İbrahim Murat BİCİL, Kumru TÜRKÖZ
Bu çalışma, Türkiye’de 1960-2011 döneminde enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve şehirleşme oranının karbondioksit emisyonları... Devamı>>

5. İşgücü Piyasası Reformlarının İşgücü Piyasası Geçişlerine Etkisi: Türkiye Örneği
Elif Öznur ACAR, Burak GÜNALP, Seyit Mümin CİLASUN
Bu makalede, işgücü piyasası reformlarının işgücü piyasası performansını belirlemedeki rolü Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi’nin 2006-2010 panel verisi kullanılarak incelenmesi...Devamı>>

6. Öz Sermaye Kavramı ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama Alanları
Selin ERTÜRK ATABEY
Şirketlerin sahip ya da sahiplerinin şirketteki payına öz sermaye denilmektedir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.