FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Aralık 2016
   Yıl     : 54
   Sayı : 622
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Tasarrufların Yatırıma Dönüşümünde Banka Kredilerinin Rolü
Gökhan IŞIL, Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Ufuk ALKAN
Ülkelerde tasarrufların yatırımlara dönüşümünde bankalar aktif rol alırlar. Literatürde banka faiz oranlarında görülen değişikliklerin tasarruf birikiminin yanı sıra kredi mekanizması ile yatırım düzeylerinde değişikliğe yol açtığı öne sürülür.Devamı>>

2. Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri ile Mevduat Faizlerinin Altın Fiyatlarına Etkisi
Halil TUNALI, Ertuğrul ÇAM
Bu çalışmada, bir yatırım aracı olarak, altın fiyatları ile hisse senedi ve mevduat faizi getirileri arasındaki ilişkinin kısa ve uzun dönem seyri incelenmeye çalışılmıştır. Devamı>>

3. Türkiye’deki Bankacılık Krizlerinin Nedenleri: Ekonometrik Bir Yaklaşım
Ali ARI, Nazlı ÖZKESKİN
1980’li yıllarda uygulamaya sokulan liberalleşme politikalarını takiben aynı dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle 1990 sonrası dönemde, ciddi bankacılık krizleri yaşanmıştır.Devamı>>

4. Ters-U Hipotezi Bağlamında Ekonomik Büyüme, Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği Mekanizmaları Üzerine
Gönül YÜCE AKINCI, Merter AKINCI
Bu çalışmada; ekonomik büyüme, finansal kalkınma ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiler Ters-U Hipotezi bağlamında Türkiye ekonomisi 1960-2014 dönemi için incelenmiştir. Devamı>>

5. Bankacılık Sistemlerinin Denetleme ve Düzenleme Yapıları: Seçilmiş Bazı Ülkelerin İncelenmesi
Aysel GÜNDOĞDU
Çalışmanın amacı, seçilen ülkelerin bankacılık sistemlerinin düzenleme ve denetleme yapılarını karşılaştırmak ve ülkelerin bankacılık düzenleme ve denetleme çatısındaki farklılıkları ortaya koymaktır.Devamı>>

6. Banka Personelinin Teftiş Kuruluna Bakış Açısının Değerlendirilmesi
Serhat YÜKSEL, Sinemis ZENGİN, Mustafa Tevfik KARTAL
Bu çalışmanın amacı banka personelinin bakış açışından teftiş kurulunun değerlendirilmesidir. Belirtilen amaca ulaşabilmek için bankalarda teftiş kurulu haricindeki bölümlerde çalışan 174 personele yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.