FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Haziran 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 628
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’de Fiyatlar Genel Seviyesinde Ön Plana Çıkan Harcamaların Enflasyon Gelişmeleriyle Olan Etkileşimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme (2003:01-2015:08)
Pınar GÖKTAŞ, Ali ÇIMAT
Çalışmada ülkemizde TÜFE sepeti temelinde, ortalama bir tüketicinin bütçesinde önemli paya sahip harcama kalemlerinden yola çıkılarak, genel fiyatlar seviyesinde ön plana çıkan ...Devamı>>

2. Yoksulluğu Önlemeye Yönelik Sosyal Bütçe Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
Kâmil TÜĞEN, Abdulkerim EROĞLU
Çalışmada öncelikle yoksulluk tanımlandıktan sonra sosyal bütçe kavramsal ve teorik açıdan ele alınmış, daha sonra sosyal bütçenin nasıl oluşturulabileceği ve konjonktürel ... Devamı>>

3. İç Borçlanma, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye için Ekonometrik Bir Uygulama (1980-2014)
Osman Cenk KANCA
İç borçlanma, enflasyon ve büyüme ilişkisi uzun süredir iktisat yazınını meşgul etmekte olan bir konu durumundadır. Bu çalışmada amaç, iç borçlanmanın, enflasyonun ve ekonomik ...Devamı>>

4. Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret Sektörünün Rolü ve Sorunları: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği
Hakan TUNÇ, Murat KAYA
Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de gayri safi katma değer sıralamasında altıncı sırada olmasına rağmen Türkiye ihracatının sadece %1’ni gerçekleştirmektedir. Devamı>>

5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Kurumların Önemi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
Gülbahar ÜÇLER
Doğrudan yabancı sermaye yatırımı, gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik gelişmeyi tetikleyen sermaye akışının en güvenilir unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.