FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Haziran 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 628
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. E7 Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi
Yeşim HELHEL
Bu çalışmanın amacı, E7 olarak sınıflandırılan yükselen ülkelerde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 2001-2013 dönemi için araştırılmasıdır.Devamı>>

2. Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda- Yamamoto Nedensellik Analizi
Buhari DOĞAN
Bu çalışmada ekonomik küreselleşme (KOF Economic Globalization Index) ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, 1970-2011 yılları arası için Türkiye örnekleminde incelenmiştir. Devamı>>

3. Göreceli Yoksunluk, Eşitsizlik ve Büyüme Üzerine Bir Modelleme
Ünay TAMGAÇ TEZCAN
Bu makale, eşitsizliğin büyüme üzerindeki etkileriyle ilgili eski tartışmayı, büyüme modellerini sosyal ödüllerin rolüne ait nispeten yeni bulgular ve özellikle “Göreceli- Yoksunluk” (GY) kavramı ile genişleterek araştırmak için bir girişimdir.Devamı>>

4. Tüketicilerin Satın Alma Davranışları ile Marka Algılamaları Arasındaki İlişki: Elektronik Ürünler Üzerine Bir Uygulama
Musa ÇAKIR
Bu çalışmada Siirt ilinde yaşayan tüketicilerin elektronik tüketim ürünleri dizüstü/tablet bilgisayar ve cep telefonu markaları içerisinde marka algılaması araştırması yapılmıştır. Devamı>>

5. Harvey’in Mülksüzleştirme Yoluyla Birikim Kavramına Eleştirel Bir Bakış: Türkiye Örneği
Özge ERDÖLEK KOZAL
David Harvey, 1970’lerin krizinin ardından, sermayenin yeni birikim modelini Marx’ın “ilk birikim”* kavramı ile özdeş tuttuğu “mülksüzleştirme yoluyla birikim”** ile açıklamakta, ...Devamı>>

6. Doğal Afet Risk Yönetiminde Dünya Bankası Modeli
Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN
Doğal afetler, ölümlere, yaralanmalara ve/veya maddi hasar kayıplarına neden olan doğa olayları olarak tanımlanabilir. Doğal afetler literatürde sıklıkla ani, şiddetli, planlanmamış, ... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.