FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Eylül 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 631
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Kamu Harcamalarının Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
Halil KİRAZ, Erdal GÜMÜŞ
Her ülkenin ekonomik sorunlarının başında yetersiz ekonomik büyüme yer almaktadır. Büyümenin sağlanması genel olarak toplumdaki herkesin refahını artırmakta, yetersiz ...Devamı>>

2. Ana Akım İktisat Perspektifinde Yaşam Memnuniyeti: Antalya Havacılık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
Koray DUMAN, Can BAŞKAYA
Ana akım iktisat anlayışında “iyi oluş” kavramı daha çok iktisadi parametrelerle ilişkilendirilerek nesnel bir söylem üzerine oturtulmuştur. Bireylerin ve dolayısıyla toplumun yaşamdan ... Devamı>>

3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Döviz Rezervlerine Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi
Serhat YÜKSEL, Mustafa ÖZSARI
Söz konusu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerine etki eden makroekonomik faktörlerin belirlenmesidir.Devamı>>

4. Bankacılık Sektörü Bilançolarındaki Kırılganlıklar ile Krizler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği, 2000-01 Krizleri
Esra N. KILCI
2000 Kasım ve 2001 Şubat döneminde yaşanan krizler süresince yaşanan gelişmeler ve krizlerin gerek ülke ekonomisi gerek bankacılık sektörü açısından yol açtığı yıkıcı sonuçlar, 2000-01 ... Devamı>>

5. Tepe Yönetici Ücretlerinin Firma Performansına Duyarlılığı: Türkiye’den Bulgular
Aylin ATAAY
Bu çalışma, tepe yönetici ücretlerinin firma performansına duyarlılığını, 2009-2013 yıllarını kapsayan bir panel veri modeli aracılığıyla belirlemeyi hedeflemiştir.Devamı>>

6. Rekabet Soruşturmasının Bankaların Piyasa Değerine Etkisi: Bir Olay Çalışması Analizinden Kanıtlar
Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
Bu makalede, Türkiye’de fiyatın belirlenmesinde uyumlu eylemde bulunan firmalar hakkında yapılan bir olay çalışması sunulmaktadır. Söz konusu olay çalışmasında, pay piyasasının ...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.