Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 1963 yılında kurulmuş hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 60 yıldır yayın hayatını kesintisiz sürdürmektedir. Kuruluşundan Mayıs 2003 tarihine kadar “Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi” adıyla yayınlanan dergimiz, bu tarihten itibaren ilgi alanı ekonomi ve finans alanlarını kapsayacak şekilde genişleterek “Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi” ismini almıştır. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin yayın hakları ve imtiyaz sahipliği Nisan 2018 itibariyle tüzel kişilik olarak İstanbul Okan Üniversitesi’ne devrolmuştur. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi ekonomi, finans ve bu disiplinlerle ilişkili diğer alanlarda teorik (modelleme) ve uygulamalı araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Dergi, bu alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin bilimsel çalışmalarına yönelik akademik bir platformdur. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde makale kabul edilmektedir. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ulakbim TR Dizin, EconLit, ProQuest, EBSCOhost alan endeksleri veri tabanlarında taranmaktadır. 2019 yılına kadar aylık olarak yayınlanan dergi, bu tarihten itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanmaktadır. Derginin tarandığı alan endekslerinin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Düzenli yayınların yanı sıra, akademik konferans, seminer ve çalıştaylarda sunulan bildiriler için özel sayıların basımı planlanmaktadır. Ekonomi ve finans alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve profesyonellerin özgün ve nitelikli bilimsel araştırmalarını yayınlamaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi Editörlüğü