FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      52. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  52 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112


Yorum | Mart 2016 | Adnan  NAS

Özgün Model ve Yol Haritası Olmayınca
Kaç zamandır kafamı kurcalıyor, dünyadaki bunca çalkantı ve değişim arasında bizim bir bozulup bir düzelen konjonktür dengelerimizi öngörebilmek neden bir falcılık egzersizine dönüşüyor? Sonunda genellikle bulduğum yanıt, ne yapacağımız ile ilgili kendimize ait ve koşullara göre uyarlayacağımız bir oyun kurgusunun ve modelinin olmayışı, sadece ne olup biterse mevcut halimizle yani kendimizi değiştirmeden ona ayak uydurmaya çalışmanın yeterli olacağını düşündüğümüz şeklinde. Oysa...Devamı >>

Yorum | Şubat 2016 | Adnan  NAS

Göçmen Sorunu ve AB Çıpasına Dönüş
Tuhaf olan şu ki normal koşullarda kendi başına büyük bir sorun olarak kabul edilmesi gereken Suriye'li göçmenler, Ortadoğu'daki jeopolitik krizin bir parçası haline geldiğimiz ve üstelik bir aralık çözüm yolunda olduğuna inanılan sosyal kırılmanın yeniden içine sürüklendiğimiz bir zamanda en önemli stratejik avantajımıza dönüşmüş durumda. Pek çok konuda olduğu gibi burada da...Devamı >>

Editörden | Şubat 2016 | Özel Sayı

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisinin bu sayısı için konuk editörlük vazifesi bendenize tevdi edildi, bu görevden onur ve mutluluk duydum. Şubat sayısında yer alan makalelerin ortak teması “Hukuk ve ekonomi” konusudur.

Bu konuyu ele alma üç temel nedenden önem taşımaktadır. Birincisi, “Hukuk ve ekonomi” alanının son yılların üzerinde en çok akademik çalışma yapılan temel bir alan oluşudur. Bilimin, içinde bulunduğumuz yüzyılda, disiplinler arası alanlarda daha yaratıcı olabilmesinin iyi örneklerinden biri de “Hukuk ve ekonomi” öğretisinin geldiği akademik aşamadır. İkincisi, gelişmekte olan, belirli hukuk devleti açığı barındıran ülkelerde büyüme sorunsalının temel girdisinin hukuk devleti prensiplerinden oluşmaya başlamasıdır. Yirminci yüzyılda büyümenin hukuk devleti yaratma belirlenmesini bu yüzyılda büyük bir hızla hukuk devletinin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi belirlemesi ilişkisinin ikame etmiş olmasıdır. Üçüncüsü ise doğrudan Türkiye’ye ilişkin olarak, orta gelir tuzağına saplanmış gibi duran ülkemizde hukuk-büyüme ilişkisi özel bir önem kazanmış durumdadır.
Tüm bu nedenlerden, akademik, küresel ve yerel, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisinin bu sayısı için “Hukuk ve ekonomi” konusunda seçilmiş çalışmalar sunulmuştur.

Prof. Dr. Eser Karakaş
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü

Yorum | Ocak 2016 | Adnan  NAS

Düşük Çıta Durumu Kurtarmaz
Biliyorsunuz, bu köşede zaman zaman dikkat çekmeye çalıştığım noktalardan biri, ülkede hedeflerin çok gerisinde kalınmasının ve kapsamlı reform iradesi oluşmayışının sorumluluğunun sadece politikacılara yüklenmesinin gerçekçi olmayan ve kolaycı bir düşünce tarzı olduğu, onları seçen toplumdan güçlü bir talep ya da sosyal baskı yükselmedikçe siyasal maliyeti göze alarak radikal programlar yapmalarının ancak ekonominin dibe vurduğu, yani başka çare kalmadığı hallerde beklenebileceği idi...Devamı >>

Mart 2016

Şubat 2016

Ocak 2016

 

Aralık 2015

Kasım 2015

Ekim 2015

 

Dergimiz, uluslararası yayın kuruluşları, veri tabanları ve endeksler tarafından izlenip taranmaktadır...Devamı>>

 

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.

 

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

Mart 2016

Abonelik Kampanyası

     Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.