FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ
www.ekonomikyorumlar.com.tr
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
55 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.
ISSN 1307-7112


Dergimiz, uluslararası yayın kuruluşları, veri tabanları ve endeksler tarafından izlenip taranmaktadır... Devamı>>

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.