Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 1963 yılında kurulmuş ve hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 55 yılı aşkın bir süredir yayın hayatını kesintisiz sürdürmektedir. Kuruluşundan Mayıs 2003 tarihine kadar “Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi” adıyla yayınlanan dergimiz, bu tarihten itibaren ilgi alanı ekonomi ve finans alanlarını kapsayacak şekilde genişletilerek “Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi” ismini almıştır. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin yayın hakları ve imtiyaz sahipliği Nisan 2018 itibariyle tüzel kişilik olarak Okan Üniversitesi’ne devrolmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar dergiye katkı sağlayanları saygı ve hürmet ile anıyoruz. 

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi ekonomi ve finans alanında teorik, uygulamalı ve ampirik makaleler ile diğer disiplinlerden ekonomi ve finans alanını tamamlayıcı çalışmalar arasından, titiz ve etik prensipler çerçevesinde yapılan değerlendirme süreci sonunda, nitelikli araştırmaları yayınlamayı hedeflemektedir.  

Dergimiz, ekonomi ve finans alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaşabilecekleri bir akademik platform olarak kurgulanmıştır. Makalelerde yayınlanan görüş ve çıkarımlar makale yazarlarını bağlar ve kurumsal görüşümüzü yansıtmaz. Dergimize İngilizce ve Türkçe makaleler kabul edilebilmektedir.

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ulakbim TR Dizin, EconLit, ProQuest, EBSCOhost gibi alan endeksleri veri tabanlarında taranmakta ve aylık olarak yayınlanmaktadır. Ancak 2019 yılı itibariyle dergimizin yayını Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir olarak yapılacaktır. Dergimizin tarandığı alan endekslerinin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Düzenli yayınların yanı sıra, akademik konferans, seminer ve çalıştaylarda sunulan bildiriler için dergimizin özel sayılarının basımı planlanmaktadır.

Dergimiz yazarların araştırma ve yayın etiği prensipleri olarak, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve COPE (Committee on Publication Ethics - https://publicationethics.org) tarafından belirlenen standartlar esas alınmıştır.  Makaleler yayın için seçilirken, alan ve konu uygunluğu ön değerlendirmesine ilaveten, “kör hakemlik” süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından makalenin değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ekonomi ve finans alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve profesyonellerin özgün ve nitelikli bilimsel araştırmalarını yayınlamaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi Editörlüğü