FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      52. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  52 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112


Editörden | Şubat 2016 | Özel Sayı

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisinin bu sayısı için konuk editörlük vazifesi bendenize tevdi edilmiştir, bu görevden onur ve mutluluk duyuyorum. Şubat sayısı yer alacak makalelerin ortak teması “Hukuk ve ekonomi” konusu olacaktır.

Bu konuyu ele alma üç temel nedenden önem taşımaktadır. Birincisi, “Hukuk ve ekonomi” (Law and economics) alanı son senelerin üzerinde en çok akademik çalışma yapılan temel bir alan oluşudur. Bilimin, içinde bulunduğumuz yüzyılda, disiplinler arası alanlarda daha yaratıcı olabilmesinin iyi örneklerinden biri de “Hukuk ve ekonomi” öğretisinin geldiği akademik aşamadır. İkincisi, gelişmekte olan, belirli hukuk devleti açığı barındıran ülkelerde büyüme sorunsalının temel girdisinin hukuk devleti prensiplerinden oluşmaya başlaması. Yirminci yüzyılda büyümenin hukuk devleti yaratma belirlenmesini bu yüzyılda büyük bir hızla hukuk devletinin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi belirlemesi ilişkisinin ikame etmiş olması. Üçüncüsü ise doğrudan Türkiye’ye ilişkin olarak, orta gelir tuzağına saplanmış gibi duran ülkemizde hukuk-büyüme ilişkisi özel bir önem kazanmış durumdadır.
Tüm bu nedenlerden, akademik, küresel ve yerel, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar dergisinin bu sayısı için “Hukuk ve ekonomi” genel temasına kıymetli katkılarınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Eser Karakaş
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü

Editörden | Şubat 2015 | Başsağlığı

ACI KAYBIMIZ!
Dergimiz kurucularından
Necdet DURAKBAŞA'yı 16.02.2015 tarihinde kaybettik. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.
Merhumun Özgeçmişi >>

Editörden | Nisan 2015 | Özel Sayı

Denetim, kurumların faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olabilir mi? Yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliği etkin bir denetimle artırılabilir mi? Kurumların risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek konusunda iç denetimin rolü ve önemi nedir?

Finans ve reel sektör şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal yönetim ilkelerine uyumun, risk yönetiminin ve iç kontrollerin yasal bir gereklilik haline geldiği ve buna bağlı olarak şirket ve kurum yönetiminde sorumlulukların arttığı bir dönemde, iç denetim ile bağımsız denetim kritik bir rol oynar hale gelmiştir. Bireysel yatırımcıyı korumak ve finansal raporlama sürecinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla kurulan kamu gözetimi sistemlerinin de amacı yüksek kalitede ve güvenilir bir bağımsız denetim ortamının oluşturulmasıdır. Bağımsız denetim ve iç denetim konuları Dergimizin Nisan 2015 Özel Sayısında yerini alacaktır. Bu özel sayıya denetim alanında, iç kontroller ortamı, risk yönetimi, kurumsal yönetim, iç denetim, bağımsız denetim ve kamu gözetimine dair özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalarınızı bekliyoruz. Bu özel sayının konuk editörü Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. İdil Kaya’ya şimdiden desteği için teşekkür ediyoruz.

Yorum | Aralık 2015 | Adnan  NAS

Kendi Çıpalarımız Olmalı
Son yıllarda dünyada, bölgede ve ülkede o kadar değişiklik oldu ki artık önümüzdeki dönemlere ilişkin öngörüde bulunmak uzmanlıktan çok falcılık gerektirmeye başladı. Yakında risk analizlerini ve ekonomi projeksiyonlarını yapanlar arasına astrologlar katılırsa hiç şaşırmayacağım...Devamı >>

Aralık 2015

Kasım 2015

Ekim 2015

 

Eylül 2015

Ağustos 2015

Temmuz 2015

 

Dergimiz, uluslararası yayın kuruluşları, veri tabanları ve endeksler tarafından izlenip taranmaktadır...Devamı>>

 

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.

 

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

Aralık 2015

Abonelik Kampanyası

     Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.