FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ
www.ekonomikyorumlar.com.tr
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
55 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.
ISSN 1307-7112

 

 

Görüş ve Makale Göndermek İçin  
editor@ekonomikyorumlar.com.tr