FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ
www.ekonomikyorumlar.com.tr
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
55 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.
ISSN 1307-7112

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 1963 yılında kurulmuş ve hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 55 yılı aşkın bir süredir yayın hayatını kesintisiz sürdürmektedir.. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin yayın hakları ve imtiyaz sahipliği Nisan 2018 itibariyle tüzel kişilik olarak Okan Üniversitesi’ne devrolmuştur.

Editörler Kurulu

Editör: Prof. Dr. Güner Gürsoy
Editör Yardımcıları: Doç. Dr. Bilge Öztürk Göktuna
                                      Doç. Dr. Gökçe Tunç
                                      Dr. Öğr. Üyesi Oya Kent

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Aslı Yüksel  (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Deniz Gökçe (Bahçeşehir Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ( Piri Reis Üniversitesi)
 • Prof. Dr. F. Çiğdem Çelik  (İstanbul Okan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatma Doğruel  (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fuat Erdal (İstanbul Teknik Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hasan F. Baklacı (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hüseyin Taştan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İclal Attila (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İdil Kaya (Galatasaray Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Jale Minibas-Poussard (Université Paris-Est, IRG UPEC, UPEM)  
 • Prof. Dr. Kürşat Aydoğan  (Bilkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mert URAL (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Mete Doğanay  (Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Metin Kamil Ercan  (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Murat Donduran  (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mübariz Hasanov  (İstanbul Okan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Onur Aruğaslan  (Western Michigan University)
 • Prof. Dr. Ömer Torlak (Rekabet Kurumu) 
 • Prof. Dr. Ömür Süer (Galatasaray Üniversitesi )
 • Prof. Dr. Ramazan Aktaş (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Rıza Demirer  (Southern Illinois University Edwardsville)
 • Prof. Dr. Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Şebnem Burnaz (İstanbul Teknik Üniversitesi)  
 • Prof. Dr. T.Güngör URAS
 • Doç. Dr. Ali Görener (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 
 • Doç. Dr. B. Can Karahasan ( Piri Reis Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Cumhur Ekinci-(İstanbul Teknik Üniversitesi)  
 • Doç. Dr. Fırat Bilgel  (İstanbul Okan Üniversitesi )
 • Doç. Dr. Gonca Atıcı ( İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Gülin Vardar ( İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sevil Acar  (Altınbaş Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şenay Ağca  (George Washington University)
 • Doç. Dr. Yasemin Zengin Karaibrahimoğlu (University of Groningen)
 • Dr. A. Mahfi Eğilmez (Kadir Has Üniversitesi) 
 • Dr. Ege Göktuna (Özyeğin Üniversitesi) 
 • Dr. Yeşim Gürbüz (Galatasaray Üniversitesi) 
   

Yayın ve Danışma Kurulu

 • Tevfik ALTINOK (Finans Kulüp)
 • Dr. Yılmaz ARGÜDEN (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Afa BORAN (Qatar, SHUAA Capital)
 • Yavuz CANEVi (Türk Ekonomi Bankası)
 • Ege CANSEN (Ekonomist, Yazar)
 • Bülend ÇORAPÇI (Kerevitaş)
 • Gazi ERÇEL (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Ali İhsan KARACAN (Doğan Holding)
 • Korhan KURDOĞLU (Ata Menkul Değerler)
 • Adnan NAS (Global Yatırım Holding)
 • Sezai ONARAL (İstanbul YMM Odası)
 • Gökhan ÖZER (Global Menkul Değerler)
 • Tuncay OZİLHAN (Anadolu Endüstri Holding)
 • Adnan POLAT (Polat Holding)
 • M.Faruk SABUNCU (Sabuncu Danışmanlık)
 • Yaman TÖRÜNER (Akbank)
 • Cihan TURPER (Filika Bilişim Hizmetleri A.Ş.)
 • Prof.Dr. Hakan UZELTÜRK (Yeditepe Üniversitesi)
 • Zekeriya Yıldırım (Darülşafaka Çemiyeti) 
   

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en uzun soluklu hakemli sosyal bilimler dergisidir. Mayıs 2003 tarihine kadar “Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi” adıyla yayınlanan Dergi, bu tarihten itibaren ilgi alanını tüm iktisadi ve idari bilimleri kapsayacak kadar genişletmiş ve bunu isim değişikliğiyle Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi adını alarak vurgulamıştır.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin gerçek sahibi Türkiye’de iktisadi ve idari bilimler alanında bilgi üreten akademisyenler ile öğrencileridir. Yıllar itibariyle, gerek bilim kurulu ve yayın kurulu üyesi, gerekse hakem ve editör olarak görev alan akademisyenlerimizin sayısı ve çeşitliliği bunun en açık göstergesidir. Amacımız, iktisadi ve idari bilimler alanında bilgi üretilmesine ve bilginin paylaşılmasına nitelikli bir katkıda bulunmaktır.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi hakemli bir dergidir.Dergideki yazılar, kaynak göstermek koşuluyla alınabilir. Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Dergiyi Tarayan Alan Endeksleri ve Veri Tabanları

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından endekslenmektedir.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Econlit İndeksi (ECONLIT Index) tarafından endekslenmektedir.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Proquest İndeksi (PROQUEST Index) tarafından endekslenmektedir.Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi her ay yayınlanan hakemli bir dergidir.

Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergideki yazılar, kaynak göstermek koşuluyla alınabilir.