ISSN: 1307-7112Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 2019 yılı itibariyle üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergideki yazılar, kaynak göstermek koşuluyla alınabilir.


Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 1963 yılında kurulmuş ve hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 55 yılı aşkın bir süredir yayın hayatını kesintisiz sürdürmektedir.. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin yayın hakları ve imtiyaz sahipliği Nisan 2018 itibariyle tüzel kişilik olarak Okan Üniversitesi’ne devrolmuştur.
 

Editörler Kurulu

Editör: Prof. Dr. Gökçe Tunç
Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Oya Kent, Dr. Öğr. Üyesi İrem Yalkı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan Göktan
Bilim Kurulu
 • Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Aslı Yüksel  (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Deniz Gökçe (Bahçeşehir Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ( Piri Reis Üniversitesi)
 • Prof. Dr. F. Çiğdem Çelik  (İstanbul Okan Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatma Doğruel  (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fuat Erdal (Anadolu Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hasan F. Baklacı (Al Akhawayn University)
 • Prof. Dr. Hüseyin Taştan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İclal Attila (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. İdil Kaya (Galatasaray Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Jale Minibas-Poussard (Université Paris-Est, IRG UPEC, UPEM)
 • Prof. Dr. Kürşat Aydoğan  (Bilkent Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mert URAL (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Mete Doğanay  (Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Metin Kamil Ercan  (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Murat Donduran  (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mübariz Hasanov  (Piri Resi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ömer Torlak (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Ömür Süer (Galatasaray Üniversitesi )
 • Prof. Dr. Ramazan Aktaş (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Rıza Demirer  (Southern Illinois University Edwardsville)
 • Prof. Dr. Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir Üniversitesi) 
 • Prof. Dr. Şebnem Burnaz (İstanbul Teknik Üniversitesi)  
 • Prof. Dr. Gonca Atıcı ( İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gülin Vardar ( İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ali Görener (İstanbul Ticaret Üniversitesi) 
 • Doç. Dr. B. Can Karahasan ( Piri Reis Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Cumhur Ekinci-(İstanbul Teknik Üniversitesi)  
 • Doç. Dr. Fırat Bilgel  (MEF Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sevil Acar  (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şenay Ağca  (George Washington University)
 • Doç. Dr. Yasemin Zengin Karaibrahimoğlu (University of Groningen)
 • Dr. A. Mahfi Eğilmez (Kadir Has Üniversitesi) 
 • Dr. Ege Göktuna (Özyeğin Üniversitesi) 
 • Dr. Yeşim Gürbüz (Galatasaray Üniversitesi) 

Yayın ve Danışma Kurulu

 • Tevfik Altınok (TEMAR/Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı)
 • Dr. Yılmaz Argüden (ARGE Danışmanlık)
 • Afa Boran (LOGO Yazılım)
 • Yavuz Canevi (Türkiye Ekonomi Bankası)
 • Ege Cansen (Ekonomist, Yazar)
 • Bülend Çorapçı (Kerevitaş)
 • Gazi Erçel (Erçel Global Advisors)
 • Ali İhsan Karacan (Doğan Holding)
 • Korhan Kurdoğlu (Ata Holding)
 • Adnan Nas (STFA Yatırım Holding)
 • Sezai Onaral (İstanbul YMM Odası)
 • Gökhan Özer (Global Menkul Değerler)
 • Tuncay Özilhan (Anadolu Endüstri Holding)
 • Adnan Polat (Polat Holding)
 • M.Faruk Sabuncu (Sabuncu Danışmanlık)
 • Yaman Törüner (Akbank)
 • Prof. Dr. Hakan Uzeltürk (Yeditepe Üniversitesi)
 • Zekeriya Yıldırım (Darülşafaka Cemiyeti)

Kapak-Tasarım ve Baskı:

Es Yayınları
Mehmet Akif Mah. Reyhan Sok.
Gülas Konutları C Blok Daire 3, 34774
Ümraniye - İstanbul
Tel: 0 216 414 59 12
Yayıncı Sertifika No: 14159