Mart 2024

Mart 2024
Yıl : 61
Sayı: 667

İç Kapak ve İçindekiler


MİLLİ REASÜRANS ŞİRKETİ’NİN FİNANSAL PERFORMANSININ PSI-MEREC-ARAS MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Zafer TAŞCI
Bu çalışmanın amacı, Milli Reasürans Şirketi'nin 2015-2022 yılları arasındaki finansal performansının PSI-MEREC-ARAS karar modeli kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmada dikkate alınan performans değerlendirme göstergelerinin...

PARA POLİTİKASININ KAMU KESİMİ BORÇLANMA MALİYETİNE AKTARIMI
İlyas ŞIKLAR, Ayşegül ŞAHİN
Devlet borcu olarak da adlandırılan kamu borcu, bir ülkenin ödenmemiş toplam borcunu (tahviller ve diğer menkul kıymetler) temsil eder. Yatırımcıların enflasyon ve ekonomik faaliyetler hakkındaki beklentilerini yansıtan devlet tarafından...

TÜRKİYE’DE RAMAZAN AYI ELEKTRİK TÜKETİMİ DÖNGÜSELLİĞİNİN BİR DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İNCELEMESİ
ERHAN ULUCEVİZ
İnsanların günlük rutinini etkileyen hafta sonları, tatiller veya dini faaliyetlerin yoğunlaştığı aylar gibi bazı dönemler, ülke içi elektrik tüketimi döngüselliğinde değişimlere yol açar. Zaman ve periyot ala-nında dalgacık dönüşümü...

FACTORS INFLUENCING INVESTOR MOTIVATIONS IN REWARD-BASED CROWDFUNDING: A CASE STUDY IN TURKEY
Sebla UZUNTEPE, Ezgi YILDIRIM SAATÇİ
The increasing ubiquity of Internet usage and the widespread use of social networks have given rise to crowdfunding platforms as alternative avenues for entrepreneurs seeking funding for their projects. This study contributes to elucidating the effective...

ECONOMY OF LONELINESS AND CONSUMER BEHAVIOR
Sabiha KILIÇ, Kübra Müge DALDAL
In our country, consumers have met the concept of loneliness economy with the Covid-19 pandemic. For this reason, the study has unique value as it is the first study to examine the purchasing decisions of consumers in our country for loneliness economy...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.