Aralık 2023

Aralık 2023
Yıl : 60
Sayı: 666

İç Kapak ve İçindekiler


AMERİKAN MERKEZ BANKASI (FED) FAİZ KARARLARI VE KRİPTO PARA PİYASASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
Turgay MÜNYAS , Gülden KADOOĞLU AYDIN
2007-2008 küresel finans krizi sonrasındaki teknolojik gelişimler, finans sektöründe kripto paralar önemli bir yer edinmiştir. Dünyanın en önemli düzenleyici otoritelerinden FED’in almış olduğu karar-ların kripto paraları etkileyip etkilemediği...

GLOBAL INNOVATION INDEX: ASSESSMENT OF THE STATE OF TURKEY AMONG BRICS-T COUNTRIES AND THE IMPACT OF FINANCING
Ayşegül GÜRSOY, Gülüzar KURT GÜMÜŞ
Innovation plays a key role in achieving sustainable development. While focusing on sustainable de-velopment, countries also focus on increasing productivity, producing value-added products and providing competitive advantage. The objective of this study...

ECONOMIC SANCTIONS AND TRADE VOLUME: THE CASE OF THE MENA REGION
Fadime İrem DOĞAN, İ. Mahmut TEKÇE
This study aims to analyze the impact of sanctions on trade volumes, encompassing GDP and the au-thoritarian index, within a selected group of countries. Over time, these nations have implemented di-verse policies to shape their foreign trade strategies,...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.