Ekim 2007

Ekim 2007
Yıl : 44
Sayı: 512

İç Kapak ve İçindekiler


Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi
Serpil CANBAŞ, Serkan Yılmaz KANDIR, Ahmet ERİŞMİŞ
Bu çalışmanın amacı, şirketlere özgü çeşitli faktörlerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışma, Temmuz 1992 – Haziran 2005 dönemini ve “mali sektör şirketleri dışındaki” İMKB şirketlerini...

Anahtar Müşteri Yönetimi ve Büyük Ölçekli Türk İşletmelerinin Anahtar Müşteri Seçimi Kriterleri
Pınar ÖZKAN ÖZDEMİR
Günümüzün ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullarının yarattığı büyük rekabet işletmeleri yeni pazarlama, yönetim ve üretim sistemlerine yönelmek zorunda bırakmıştır. Bu süreçte pazarlama bilimi mevcut müşterileri elde tutmanın...

Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi ile Analizi
Bülent GÜLOĞLU, Ayşe AKMAN
Bu çalışmada, Mart 2001-Mart 2007 tarihleri arası dönemde Türkiye’de nominal döviz kurundaki (TL/$) oynaklık ARCH, GARCH ve SWARCH modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. İncelenen dönem döviz kurunun dalgalanmaya bırakıldığı...

Türkiye'de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu Maliyesine Etkileri
Hayal Ayça ŞİMŞEK
Türkiye ekonomisinde istikrarsızlıklarla mücadelede uygulanan IMF destekli programlar, temelde yüksek enflasyon oranlarını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yüksek kamu açıklarını azaltmayı hedefleyen tedbirler içermiştir. Bu programların...

Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma
Sertaç ÇİFCİ, Ruziye COP
Bu çalışmada, günümüz iş hayatında artık olmazsa olmaz bir hale gelen marka ve marka yönetimi kavramları ile ilgili olarak kavramsal açıklamalar yapılmış ve üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır....

Türkiye'de Eğitim Talebi Belirleyicileri
Özlem KİREN GÜRLER, Timur TURGUTLU, Nüket KIRCI, Şenay ÜÇDOĞRUK
Türkiye son 10 yılda eğitim alanında önemli bir mesafe kaydetmesine rağmen, halen atılması gereken ciddi adımlar bulunmaktadır. Eğitime ilişkin sorunların neler olduğunun ve bireyin eğitime başlangıcı ve eğitim talebi üzerinde...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.