Mart 2008

Mart 2008
Yıl : 45
Sayı: 517

İç Kapak ve İçindekiler


İktisadi Modellerde Duygular ve Heyecanlar: İktisadın Bilimsel Temeline Daha Gerçekçi ve İnsan Odaklı Yön Verme Girişimleri Üzerine Bir Tartışma
Nihal Yıldırım MIZRAK
18. Yüzyıldan buyana bir bilim dalı olarak tanınmış olan iktisat, hiç kuşkusuz sosyal bilimlerin de en karizmatik bilim dalı. Bu bilimselliğin dayandığı temel kavram ise “homo economicus”. Türkçe söyleniş biçimiyle “iktisadi...

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finansal Geleceği
Erdal GÜMÜŞ
Türk sosyal güvenlik sistemi 1945 yılından itibaren geliştirdiği farklı sosyal güvenlik kurumları ile farklı risklere karşı sosyal sigorta hizmeti sağlamaktadır. Henüz 62 yıllık geçmişine rağmen sistem günümüzde genel vergi...

Doğal Afet Risklerinin Azaltılmasında Sigortacılığın Rolü: Zorunlu Deprem Sigortası Örneği ve DASK
Fatma Neval GENÇ
Afetlerden doğan zararlar, afete duyarlı bölgelerdeki nüfus artışı nedeniyle son yıllarda artmaktadır. Bu nedenle afet yönetimi ve risk yönetimi konuları önem kazanmaktadır. Doğal afetler karşısında afet zararlarını azaltma araçlarından...

Tarımsal ve Sosyo Ekonomik Özellikler Açısından Türkiye'nin AB'ne Uyum Olanaklarının Değerlendirilmesi: Bir MDS Uygulaması
Ahmet ŞAHİN, Canan ABAY, Bülent MİRAN
Avrupa Birliği iki yeni üyenin katılması ile 27 üyeli bir topluluk halini almıştır. Bu çalışmanın amacı, belirli tarımsal ve sosyo-ekonomik özellikler açısından Türkiye’nin AB’ne uyum olanaklarının çok boyutlu ölçekleme...

Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayinin Teknolojik Öğrenme ve Verimlilik Değerlerinin Ölçülmesi
Selahattin BEKMEZ, Ömer Faruk ALTUNÇ
Öğrenme, yapılan bir işin sürekli tekrarlama ve zaman içinde deneyim kazanma yoluyla daha hızlı yapılmasına ve yeni üretim olanaklarının belirlenmesine imkân sağlayan bir süreçtir ...

Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetim Algı ve Uygulaması
H. Serdar ÖĞE, Ahmet DİKEN
Genel olarak kurumları üç ana sektörde toplamak olanaklı görünmektedir: kamu, özel ve sivil toplum sektörleri ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.