Haziran 2008

Haziran 2008
Yıl : 45
Sayı: 520

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye ve Amerika'daki Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi
Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER
Bu çalışmada Amerika’daki borsalar ile IMKB arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Dow Jones, Nastaq, SP500 ve IMKB serileri durağan-dışı olduğundan, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki eş bütünleşme testi yardımıyla...

Faizsiz Finansman Sertifikası Sukuk'un Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi
Necla KÜÇÜKÇOLAK
Faizin yasak olduğu İslam dünyasında menkul kıymetleştirme faizsiz İslami yatırım araçları piyasasının temelini teşkil etmiştir...

E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar
Muhittin TATAROĞLU, Bayram COŞKUN
İçinde bulunduğumuz dönemde teknolojik gelişmeler kamu yönetimini tüm boyutlarıyla değişime uğratmaktadır ...

Basel II'ye Geçiş Sürecinde KOBİ'lerin Bilgilendirilmesi ve KOBİ'lerin Eğitimine Yönelik Bir Çalışmaya İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Müge İŞERİ, Meltem ULUSAN
Ülkemiz ekonomisinde ve istihdam yaratmada çok önemli bir paya sahip olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), kurumsallaşma ve globalleşen dünyadaki gelişmelere uyum sağlayabilmeleri amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi...

Beyaz Eşya Sanayi İşletmelerinin İnternet Üzerindeki Hizmetlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi
Selçuk Burak HAŞILOĞLU, İrfan SÜER
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), karar problemlerinin yapılandırılmasında ve çözümünde kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yaklaşımın özelliği; karmaşık, çok faktörlü, çok ölçütlü ve çok alternatifli karar problemlerine...

Türkiye - Güney Kıbrıs Arasındaki Potansiyel Ticaret Hacminin Tahmini
Şakir GÖRMÜŞ, Halil UÇAL
Avrupa Birliği(AB)’nde 2004 yılında yaşanan genişleme süreciyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bütün adayı temsil edecek şekilde AB üyeliğine kabul edilmiştir. Güney Kıbrıs ile ikili ilişkiler kurmayan Türkiye’den Gümrük Birliği...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.