Ekim 2008

Ekim 2008
Yıl : 45
Sayı: 524

İç Kapak ve İçindekiler


Türk Bankacılık Sektöründe Konsolidasyonların Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkilerinin Analizi
Mert URAL, Nilgün ACAR BALAYLAR
Dünya ölçeğinde finansal sektörde dikkate değer bir yeniden yapılanma ve konsolidasyon süreci yaşanmaktadır...

Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercih Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Ferudun KAYA
Bireysel müşterilerin demografik ve sosyoekonomik özelliklerine göre bankaların sunduğu hizmetler arasında yer alan kredi kartlarının işlevleri artırılarak şekillendirildikçe bireysel müşterilerin kredi kartı kullanma yönündeki...

Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Yönünde Türkiye'ye Anayasal İki Öneri: Alman Usulü Fesih Zoruyla Güvenoyu Mekanizması ve Zorunlu Yasama Durumu
Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm; yönetimde istikrarın gelişimini teşvik etmek için ortaya konulan çeşitli anayasal araç ve usullerden oluşan bir hükümet şeklidir... 

İktisat Bölümlerinin Eğitim Başarıları
Andım Oben BALCE, Hasan ŞAHİN, Özcan UZUN
Bu çalışmada Türkiye’deki iktisat bölümlerinin eğitim başarıları incelenmektedir...

Teknik Analiz Kullanımının Davranışsal Finans İle Açıklanmasında Bilişsel Önyargıların Rolü: İMKB'de Çalışan Borsa Uzmanları Üzerine Bir Araştırma
Yusuf KADERLİ, Sezgin DEMİR
1880 yıllardan beri kullanılan teknik analiz günümüzde popülaritesi sürekli artan bir analiz yöntemidir. Bilimsel bir değeri olmadığına dair birçok kanıt bulunmasına rağmen, bu yöntemin bu kadar popüler olması ancak psikolojik nedenler...

SSK Hastaneleri'nin Sağlık Bakanlığına Devrinin Hizmet Kalitesine Etkileri
Nezih TAYYAR, Çetin BEKTAŞ
Bu araştırma Uşak’taki kamu hastaneleri polikliniklerinde hastalar tarafından algılanan hizmet kalitesini meydana getiren faktörlerin neler olduğunu ve bunların hastaların memnuniyeti ile olan ilişkilerini incelemektedir...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Önemi: Kritik Başarı Faktörleri İle İlgili Ampirik Bir Çalışma
Mehmet Emre GÜLER
İşletmeler rakiplerine göre rekabetçi avantaj sağlamak ve pazara daha hızlı nüfuz edebilmek için yeni ürün geliştirmek ya da mevcut ürünlerinde yenilik yapmak zorundadırlar ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.