Ağustos 2009

Ağustos 2009
Yıl : 46
Sayı: 534

İç Kapak ve İçindekiler


Parasal Aktarma Mekanizması: Tarihsel Bir Analiz
M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
Bu makale, parasal aktarma mekanizması literatürüne tarihsel bir perspektif sunmaktadır. Bu konudaki teorik görüşler, aktarım sürecinde faiz oranlarının, servetin, döviz kurlarının, hisse senedi ve emlak fiyatlarının, beklentilerin...

Su Piyasası Üst Kurulu ve İktisadi Amaçlı Düzenleme için Etkinlik Ölçümü: Büyükşehir Su İşletmeleri Performansının Karşılaştırılması
Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Türkiye’de şebeke suyu temininden belediyeler sorumlu olup maliyetleri düşürmeye yönelik herhangi bir iktisadi düzenlemeye tabi tutulmamaktadırlar. Belediyelerin çoğunda uygulanan artan dilimli tarifelerin ilk dilimine tekabül eden...

Özgürlükçü Demokrasinin Kendini Müdafaa Hakkı Olarak “Militan Demokrasi” Anlayışı ve Federal Almanya Örneği
Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
Nazi Almanya’sı ve Stalin Rusya’sında olduğu üzere sağ ve sol bütün totaliter rejimlere karşı yöneltilen Militan demokrasi terimi ilk defa, sürgündeki Alman politik bilimci Karl Loewenstein tarafından, 1937 yılında kullanılmıştır...

Trips Anlaşması ve Türkiye İlaç Sanayi Üzerine Etkisi
Ummuhan GÖKOVALI
Patent korumasının ilaç sanayinde yapılan yenilikler üzerine olan etkisi her zaman tartışma konusu olmuştur ...

Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede CETSCALE Ölçeği: Yüzüncü Yıl ve Sakarya Üniversitesi Uygulaması
Murat YILDIRIM, Erhan DEMİRELİ
Çalışmada, şirketlerin hukuki, ekonomik ve sosyal unsurlarla şekillenen sermaye sahipliği (mülkiyet) ve kontrol yapıları ...

Hizmet Ağırlıklı Önlisans Eğitiminde Muhasebe Dersinin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma
Yeşim HELHEL, Güler Ferhan ÜNAL, Osman Nuri DEMİREL
İşletmelerin ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan Meslek Yüksekokullarının sorunları, kuruluşlarının üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen devam etmekte ve çözülmeyi beklemektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.