Ekim 2009

Ekim 2009
Yıl : 46
Sayı: 536

İç Kapak ve İçindekiler


Ekonomik Kriz Perspektifinde Kamu ve Özel Sektör Performansları
İbrahim H. EKŞİ, Taner AKÇACI
Bu çalışmanın amacı, 2001 finansal krizinin kamu ve özel sektör firmalarının performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda, krizin kamu ve özel sektör imalat firmalarının performansı üzerindeki etkileri karşılaştırmalı...

Siyasal Pazarın Coğrafi Bölümlendirilmesine İlişkin Genç Seçmenlere Yönelik Bir Analiz
Funda KAYA, Aytekin FIRAT
Bir taraftan çatışma kaynağı diğer taraftan uzlaşma yolu olarak görülen siyaset sürecinin dinamik, öngörülemez ve kıyasıya rekabetçi yapısı, siyasal aktörlerin rekabette diğerlerinden öne çıkma ve kendilerini rakiplerinden...

Finansal Krizlerin Ticari Krediler Üzerindeki Etkisi: İmalat Sektöründe Bir Uygulama
H. Ali ATA, M. Şenol KANAT
Bu çalışmada finansal krizlerin ticari krediler üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi kullanılmak suretiyle incelenmiş ve imalat sektörünün kriz öncesi ve sonrası dönemde mali yapısındaki değişimlerin ticari kredi davranışlarını...

Vergi Bilincine Sahip Bireylerin Vergi Kaçakçılığı Suçu Algılaması: İşletme ve Maliye Akademisyenleri Üzerinde Bir Araştırma
Serkan BENK, Halil YILDIRIM
Bu çalışma, vergi bilincine sahip olan bireylerin vergi kaçakçılığı suçunu algılama biçimlerini, demografik değişkenler dikkate alınarak, tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Pazarlama ve Tüketici Yandaşlığı Anlayışına Yönelik Tüketici Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma
Fatma DEMİRCİ OREL, Deniz ZEREN
Türkiye serbest pazar ekonomisine girdiği 1980’li yılların başlarından bu yana sıra dışı bir değişim sürecinden geçmiştir. ...

Finansal Aracılık Sistemleri: Evrensel Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı
Halil İbrahim BULUT, Semra BANK
Bu çalışma, esas olarak, finansal sistem içinde piyasaya dayalı finansal aracılık olarak yatırım bankacılığı ile finansal aracılığa dayalı evrensel bankacılığı karşılaştırmayı amaçlamaktadır. ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.