Kasım 2010

Kasım 2010
Yıl : 47
Sayı: 549

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği
Ahmet Burçin YERELİ, İsmail KOBAL, Altuğ Murat KÖKTAŞ
Türkiye’de, 1990’lardan itibaren gerçekleştirilen reformlar sonucunda sağlık harcamaları artış göstermiştir ...

Finansal Kriz Dönemlerinde Şirket Sahiplik Yapısının Karlılığa Etkisi
Ahmet UĞUR, S. Serdar KARACA
Yaşanan finansal krizler, ülkenin gelişmesinde aktif rol oynayan sermaye piyasalarının etkinliğini azaltarak, yerli ve yabancı yatırımcıların piyasayı terk etmelerine neden olmaktadır....

Gelişmekte Olan Ülkelerde DYYGSYİH İlişkisi: Panel Birim Kök ve Eş Bütünleşme Sınamaları
Mehmet Emin ERÇAKAR, Metehan YILGÖR
Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkeler arasından seçilmiş 19 ülke ve bu ülkelerin 1980-2005 dönemine ait doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gayrisafi yurtiçi hâsıla verilerinin uzun dönem ilişkisi incelenmiştir... 

İşletmelerde Pazar Yönlülüğün Etkinliğinin Arttırılmasında E-Öğrenme’nin Rolü; İAOSB’de Bir Alan Araştırması
Günal ÖNCE, Aydın KAYABAŞI, H.Seçil FETTAHLIOĞLU
Yeni teknolojinin fonksiyonel yönüne işlerlik kazandırılarak pazara yönelik kararlar alınması ve pazar problemlerinin rasyonel şekilde çözülmesi olanaklı hale gelebilmektedir

Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelere Sunulan KOBİ Sigortaları ve Değerlendirilmesi
Şerafettin SEVİM, Nilüfer DALKILIÇ, Emin ZEYTİNOĞLU
KOBİ’ler riskten en çok etkilenen kesim olarak, varlıklarını riskler karşısında kaybetmekte, varlıklarını yenilemede ve üretime devam etmede zorluklar yaşamaktadır ...

Holding Hissesi, Riski Azaltmada İyi Bir Seçenek mi? İMKB’de İşlem Gören Holding Hisseleri Üzerine Bir Uygulama
Mehmet SARAÇ, M. Burak KAHYAOĞLU
Türkiye’de, Holding şirketlerin hisse senetleri, özellikle 1990’lardan itibaren önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Holding firmaların en önemli avantajı, değişik sektördeki firmalara iştirak ederek çeşitlendirme yapmaları...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.