Ocak 2014

Ocak 2014
Yıl : 51
Sayı: 587

İç Kapak ve İçindekiler


1980-2010 Arası Dönemde Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanmanın Belirleyicilerinin Analizi
S. Çağrı ESENER, Serdal BAHÇE
1980-2010 yılları arası dönemde küreselleşme ve uluslararası entegrasyon faaliyetlerinin gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma üzerinde yarattığı etkiler çalışmanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler kalkınma...

Avrupa Komşuluk Politikası’nın Ekonomik Etkileri Açısından Değerlendirilmesi
Esra BALLI, Gülçin GÜREŞÇİ PEHLİVAN
Avrupa Birliği’nin beşinci genişleme dalgasından sonra güvenlik, istikrar, refah ve komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi sağlanması önemli politikalardan biri haline gelmiştir...

Türkiye’de Küresel Finansal Kriz Sonrası Mali Konsolidasyon
Sevda AKAR, Özge UYSAL ŞAHİN
Başta ABD olmak üzere çok sayıda Batılı ülke, küresel finansal krizle beraber talep daralması ve yüksek mali açıklarla karşı karşıya kalmıştır...

Türkiye’de Dış Borçlanma ve Yapısal Uyum: Rejim Yaklaşımı
İbrahim DOĞAN
Çalışmada amaç borçlanma ve büyüme değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek modelleyebilmektir...

Basel III: Global ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri
Halime TEMEL NALIN, Göksu SEZER
Basel kriterleri bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini artırarak sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için...

İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi Arasındaki İlişkiler: Türk Vadeli İşlem Piyasalarındaki Endeks Sözleşmeler İçin Dağılım Karışımı Hipotezinin Testi
İsmail ÇELİK
Bu çalışmanın amacı, Türk vadeli işlem piyasalarında işlem hacmi ve getiri volatilitesi arasındaki dinamik ilişkileri ortaya koymaktır. Çalışmada işlem hacminin getiri volatilitesi üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı...

Katılım Bankalarında Sigorta Uygulamaları ve Tekâfül Sigorta Sistemi
Abdurrahman ÇALIK
Yirminci Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tüm dünyada İslami kurallara uygun finansal uygulamalar hızla yayılmıştır. Çağdaş din ve ilim adamlarının çalışmaları ile finansal ürünlerde İslami kurallara uygun uygulamalar ortaya...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.