Şubat 2014

Şubat 2014
Yıl : 51
Sayı: 588

İç Kapak ve İçindekiler


Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi: Türkiye Uygulaması
Aydanur GACENER ATIŞ, Ayten Ayşen KAYA
Türkiye’de 2008 küresel krizinden sonra TCMB 2010 yılı sonundan itibaren yeni bir para politikası uygulamaya başlamıştır. Cari açık sorunu da özellikle 2001 yılından sonra ihracatın ithalatı karşılama oranındaki...

Yoksullaştıran Büyüme Paradoksu: Türkiye Ekonomisi için Eşanlı Denklem Sistemi
Merter AKINCI, Ömer YILMAZ
Bu çalışma, Türkiye ekonomisi 2003:Q1- 2012:Q3 döneminde tarım ve sanayi sektörleri kapsamında yoksullaştıran büyüme hipotezinin geçerliliğini eşanlı denklem sistemlerini kullanarak incelemektedir...

Sahiplik Yapısı ve Firma Performansı: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
Aysel AKÇAY, Mehmet AYGÜN
Bu çalışmanın amacı sahiplik yapısı ve firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada sahiplik yapısı göstergesi olarak en büyük hissedar payı, en büyük üç hissedar payı, yabancı sahiplik ve kurumsal sahiplik...

BİST 100 Endeksi’nin ARIMA ve Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Karma Yöntem ile Tahmini
Ayşe YILDIZ, Doğan YILDIZ
Borsa endeksleri başta olmak üzere birçok makro ekonomik değişkenin tahmini için farklı yöntemler geliştirilmiştir...

Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri için Matematiksel Modeller
Abdullah EROĞLU, Harun ÖZTÜRK, Genco ŞAHİNOĞLU, Semih ŞENOL, Metehan YAYLAKAŞLI, Adile TATLIYERE
Karar vermede, mühendislik ekonomisi hayati değere sahiptir. Bununla birlikte, finans matematiği kitaplarında en önemli konular arasında paranın nakit akışı, zaman değeri ve faiz oranları yer almaktadır (Blank ve Tarquin, 2005:4, Parvez, 2006:113...

Sağlık Hizmetlerinin Küresel Kamusal Mal Olarak Değerlendirilmesi: Uluslararası Örgütler
Burcu GEDİZ ORAL
Küresel kamusal mallar, dışsallıklar içeren, ortak tüketime konu olan, tüketiminde rekabet ve dışlamanın olmadığı, bölünemez nitelikli mal ve hizmetlerdir. Ancak, bu temel özellikler, ulusal sınırları aşmakta ve küresel boyut...

Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Tıbbi Sekreterlere Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Örneği
Hüseyin Salih BARAN, Mustafa ZİNCİRKIRAN, Hidayet TİFTİK
Araştırma, Ankara’da faaliyet gösteren sağlık işletmelerinde görev yapan hekimlerin tıbbi sekreterlere yönelik tutumlarının tespitine yönelik olarak yapılmıştır. Bu kapsamda veri toplama aracı olarak bir anket hazırlanmış olup,...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.