Mayıs 2014

Mayıs 2014
Yıl : 51
Sayı: 591

İç Kapak ve İçindekiler


Teorik Perspektiften Para Krizi Modelleri ve Kurumsal Model Örneği
Hasan VERGİL, Erdoğan TEYYARE
Ülkeleri ekonomik istikrarsızlık ve finansal kırılganlıklara açık hale getiren çeşitli etkenler vardır. Siyasal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik alanlarda yaşanan değişme ve gelişmeler ekonomik krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ancak...

Geçmişteki Eğilimlerin ve Gelecek Beklentilerinin Döviz Kurlarındaki Dalgalanmalara Etkileri: Türkiye Örneği
Bahar ERDAL, Abuzer PINAR
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de döviz kurlarındaki dalgalanmalar üzerinde geçmişte döviz kurlarında yaşanan eğilimlerin mi, yoksa döviz kurlarının gelecekteki değerlerine ilişkin beklentilerin mi etkili olduğunu ampirik olarak...

Türk Lirası’nın (TL’nin) Bazı Döviz Kuru Karşılıklarında Doğrusal Olmayan Bağımlılıklar Dinamiği
Erhan BİRGİLİ, Atilla ARAS
Bu makale TL/Amerikan Doları, TL/İngiliz Sterlini, TL/Kanada Doları, TL/İsveç Kronu ve TL/İsviçre Frangı döviz kurlarının doğrusal olmayan dinamik gösterip göstermediğinin anlaşılması için yazılmıştır. İlk olarak BDS testi...

Futbol Karşılaşma Sonuçları Çerçevesinde Spor Kulüplerinin Hisse Getirileri Üzerindeki Bulaşıcı ve Rekabetçi Etki Varlığının Test Edilmesi: Türkiye Örneği
İbrahim BOZKURT
Bu çalışma, hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un, kendi aralarında oynadığı maçlar hariç olmak üzere, Spor Toto Süper Lig futbol karşılaşmalarından aldıkları...

Kamu Yatırımlarının Tahsisinde Tekrar Seçilme Odaklı Hizmet Kayırmacılığının Ampirik Analizi (1987- 2001)
Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE
Kamu tercihi teorisinde siyasal yozlaşma türlerinden biri olarak ele alınan hizmet kayırmacılığı, kamu kaynaklarının seçim çevrelerine tahsisindeki politik faktörlerin etkisini içermektedir...

Borsada Yatırım Stratejileri: Menkul Kıymet Fonları ve Borsa Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama
Fatih KONAK, Selçuk KENDİRLİ
Bu çalışma, aktif yatırım stratejileri ve pasif yatırım stratejilerinin ortalama getiri açsından seçiminde ki farklılığı ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Menkul Kıymet Yatırım Fonları (Aktif yatırım stratejisi)...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.