Eylül 2014

Eylül 2014
Yıl : 51
Sayı: 595

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Uygulanan Orta Vadeli Programın Ödemeler Dengesi Tahminleri Doğrultusunda Performansının Analizi
Osman Nuri ARAS, Eren ERDOĞAN, Rukiye KÖK
Uzun dönemi gerektiren yatırım harcamalarını da kapsayacak şekilde sosyal sorumluluklarını yerine getirmek isteyen ülkeler, klasik bir yıllık bütçe uygulaması yerine çok yıllı bütçeleme uygulamasına geçmişlerdir...

Hastane İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Karşılaştırması
Hilmi KIRLIOĞLU, Bedia ATALAY
Hastane işletmelerinin sürekliliği, başarılı yönetim kararlarına, başarılı yönetim kararları da doğru maliyet bilgisine bağlıdır...

Serbest Ticaret ve Endüstriyel Yoğunlaşma İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme
Gonca AKGÜN GÜNGÖR
Ülkelerin dış ticaretinin önündeki engelleri kaldırarak serbestleşme girişimlerini arttırmasıyla, firmalar, uluslararası ticaretten kazanç sağlayabilmek için kıyasıya bir rekabetle yüzleşmek zorunda kalmıştır...

Amerikan Merkez Bankası (Fed)’nın Oluşumu, Tarihsel Seyri, İşleyişi ve Küresel Etkinliği
Güneş YILMAZ, Yalçın ALGANER
Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası olarak bilinen Federal Rezerv Sistemi (Federal Reserve System –FED), ülkenin para politikasını yönetir ve bu bağlamda, ABD mali ...

Konaklama İşletmelerinde Personel Planlamasına Yönelik Bir Model Önerisi
Hakan BAKAN
Günümüzde insanların gelir seviyesinde meydana gelen artışlar, boş zamanlarının çoğalması, çalışma yorgunluğunu gidermek için dinlenme ortamlarına ihtiyaç duymaları, eğlenceye olan ilgilerinin artması, teknoloji ve küreselleşme sonucunda...

Özelleştirmelerin Devlet Mülkiyetindeki Havayollarına Etkisi
Haşmet GÖKIRMAK
Giderek artan özelleştirmeler ve yoğun rekabet ortamında, devlet kontrolündeki havayolları şirketlerinin birçoğu kar etmemektedir. Şirketler üzerindeki devlet mülkiyeti ciddi bir ikilem yaratmaktadır. Bir yandan, devlet mali desteği...

Bilgi Toplumunun Temel Paradigmaları Çerçevesinde Yaşam Boyu Eğitim ve İstihdam Edilebilirlik
Hasan YÜKSEL
Bilgi çağı ya da dijital çağ olarak nitelendirdiğimiz son yüzyılda bilinen gerçeklikler kısa sürede eskimekte, bugün doğru olarak bilinen bir bilgi çok kısa bir zaman diliminde güncelliğini kaybetmektedir. Bireyler ve toplumun geleceği, ekonomik...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.