Kasım 2014

Kasım 2014
Yıl : 51
Sayı: 597

İç Kapak ve İçindekiler


TCMB’nin Dalgalanma Korkusu Davranışları: Açık ve Esnek Enflasyon Hedeflemesi Dönemleri İçin Bir Karşılaştırma
Serdar VARLIK
Bu çalışmada açık ve esnek enflasyon hedeflemesi dönemleri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dalgalanma korkusu davranışları incelenmektedir...

Finansal Kriz ve Maliye Politikası: Avrupa Birliği’ne Üye Balkan Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme
Servet AKYOL
Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’ne üye Balkan ülkelerinin kriz sonrasındaki maliye politikalarının ekonomik ve toplumsal sonuçlarını incelemektir. ABD’de 2008 yılında patlak veren küresel kriz, hem gelişmiş hem de gelişmekte...

Türkiye’de Göreli Konut Deflatörü
Mustafa KILINÇ, Cengiz TUNÇ
Diğer ekonomik değişkenlerle çok güçlü bir etkileşim içinde bulunan konut fiyatları takip edilmesi gereken önemli ekonomik değişkenlerden birisidir...

Ortaklık Yatırımlarının IAS/IFRS’e Göre Finansal Tablolarda Sunulması
Hakkı FINDIK, Fatih ŞENTÜRK
Küreselleşme ile tüm dünyada ekonomik, ticari ve finansal sınırların ortadan kalkması sonucu işletmelerin uluslararası yatırımlara yönelmesi günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır...

Yeni TTK’ ya Göre, Bağımsız Denetim Kapsamına Alınması Muhtemel İşletmelerin İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği
Güler F. ÜNAL UYAR, Bülent KINAY
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, 23 Ocak 2013’te yapılan bir düzenleme ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi için bazı ölçütler tespit edilmiştir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.