Aralık 2014

Aralık 2014
Yıl : 51
Sayı: 598

İç Kapak ve İçindekiler


Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı, İşçi Dövizleri ve Bankacılık Sektörü Gelişimi: Türkiye Örneği
İlhan EGE, Serkan ŞAHİN
Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ekonomilerden biri olan Türkiye için işçi dövizleri, doğrudan yabancı yatırımları ve bankacılık sektörünün gelişimi arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır...

Vergi Mükelleflerinin Suç ve Ceza Algısı: Türkiye Alan Araştırması
Yaşar AYYILDIZ
Devletin en temel gelir kaynağı vergilerdir. Devletler her geçen yıl artan kamu harcamalarını finanse etmek için daha fazla vergi almaya, vergi tabanını genişletmeye ve vergi kaçağını azaltmaya yönelik tedbirler almaktadır...

Kayıt Dışı İstihdam ve Emekli Aylığı İkamesi Olarak Aile Desteği
Renginar DAYANGAÇ, Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA
Bu çalışma, ardışık kuşaklar bulunan bir genel denge modeli kullanarak, işgücü vergi düzenlemelerine uymama ile karakterize olan talep taraflı bir kayıtdışı istihdam analizi sunmaktadır. Bir sosyal emeklilik sistemi, dağıtım yoluyla...

Fiyat İstikrarından Finansal İstikrara Enflasyon Hedeflemesi
Hilal GÜNDOĞAN
Türkiye’de 2002 yılından bu yana uygulanan enflasyon hedeflemesi politikası, 2008 küresel finans krizine kadar sorgulanmadan yürütülmüştür. Kısa vadeli faiz oranları ile uzun vadede fiyat istikrarının amaçlandığı klasik enflasyon hedeflemesinin,...

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi
Pelin BENGİTÖZ, Mehmet UMUTLUN
Bu çalışmada, betanın zaman içinde değişmesine izin veren koşullu Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli’nin (SVFM) ve betanın sabit olarak kabul edildiği statik SVFM’nin geçerliliği Borsa İstanbul’da (BİST) test edilmiştir....

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.