Aralık 2015

Aralık 2015
Yıl : 52
Sayı: 610

İç Kapak ve İçindekiler


Turizm Talebi Belirleyicilerinin Mekansal Perspektiften Değerlendirilmesi: Türkiye İBBS 2 Örneği
Mehmet KARACUKA, Necmettin ÇELİK
Turizm sektörünün ülke ekonomileri için önemli bir döviz kaynağı oluşturmasının yanı sıra, bünyesinde barındırdığı yüksek sektörel bağlantıları neticesinde etkin bir katma değer ve istihdam unsuru olması, bölge ekonomileri...

Türkiye Sivil Havacılık Sektöründe Yoğunlaşma
Hakan SARIBAŞ, İbrahim TEKİNER
İktisat teorisinde refahın ve etkinliğin belirleyicilerinden biri olan rekabet, piyasa yoğunlaşmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu çalışmada Türk Sivil Havacılık Endüstrisi’nin 2011-2013 dönemi için yoğunlaşma derecesi ve rekabet...

Modern Tüketimin Tarihçesi: Püritenlikten Dijital Çağa Tüketimin İdeolojisi
Ulun AKTURAN
Bu çalışmanın amacı modern tüketimin tarihsel gelişimine ilişkin örüntüleri ortaya koymaktır. Modern tüketim kapitalist ekonomi ile ilişkilendirilmektedir. Zira tüketim, ihtiyaç ve arzuların tatmini için “malların” kullanımı...

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek Kişisel Satış Teknikleri ve Bir Uygulama
Özlen ONURLU, Halil Murat YAZICI
Bu çalışmanın amacı Düşük Fiyat Garantisinin (DFG) satın alma sonrası fiyat araştırmasına etkisini incelenirken fiyat uzmanlığının düzenleyici rolünü ortaya koymaktır...

Türkiye’de Yargının Verimliliği, Etkinliği ve Niteliği Üzerine Kimi Gözlemler
Demirhan Burak ÇELİK
Küreselleşmenin yaygınlaşması ile artan rekabet ve değişim koşulları pazarlamada stratejik yaklaşımı gerekli kılmıştır...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.